Accueil

Kréyolad

Matinik
MARIA
Kréyolad 682
Jid

Yé sis maya, sé sa anlo moun té ka di lendi bonmaten. Anlo moun té prévwa an opérasion mòlòkòy twa koté, Kaz Pilot, Dikos, épi Mango Vulcin, yo té blijé kayé douvan Maria ek prévwa anlot jou. Anlo mè té prévwa an opérasion «Lavil o ralanti» yo pa té bizwen fè gwo so. Maria ba yo an bel koudmen.

Matinik
I VIRÉ PATI !
Kréyolad 681
Jid

Lendi pasé tout moun lévé bonnè pou té sa alé lékol oben bò lékol pou mennen ich yo. Douvan tout lékol, anboutéyaj viré koumansé. Tout moun an lé dépozé ich yo dret an pa lapot lékol-la. Ti-anmay pa pou maché ankò.

Matinik
LARANTRÉ
Kréyolad 680
Jid

Simenn pasé nou aprann TCSP-a fini sa yo kriyé: «La marche à blanc» kivédi roulé san pasajé. Sa vré dépi mwa mé a, i ka vwayajé a vid ek i té ka fè tes. Mé apré «Marche à blanc» tala, es nou ka wè pli klè oben nou an nwè?

Matinik
HARVEY ALÉ
Kréyolad 679
Jid

Lasimenn pasé anlo moun té kontan, mé an patjé té anrajé kon kong. Sé toujou menm bagay la chak yo anonsé siklòn. Sa vré anlo kontinié alé fè latjé pou achté dlo ek kouri fè lésans.

Matinik
OU PA NEYMAR
Kréyolad 678
Ou pa Neymar

Sennatè pa djè trantjil, sé jou-tala. Sé kontel Moris éti ké ni a chwézi ant manda mè ek manda sénatè. Lapèch pa djè ka bay, é ou pé pa adan pliziè létjipaj ankò.

Matinik
TOUR YOL-LA PATI
Kréyolad 676
Jid

TCSP-a a larè, mé dépi dimanch Touw yol-la pati. Adan zafè TCSP-tala, Chaben fè an mizopwen pou di komva:

Matinik
SENN ATÈ
Kréyolad 675
Jid

Menmsi nou an vakans, épi fet patronal pliziè komin, sé manmay politik la lé fè nou chonjé nou ké ni anlot éleksion. Eleksion dèyé poko touché.

Matinik
JONATAN SALI NAS
Kréyolad 674
Jid

Dépi mèkrèdi pasé Jonatan pran palto a anlè Yolàn ki té ni an mayo jòn dépi o koumansman Touw siklis Matinik-la. Ni an boug ki pa enmen fè lafet pies, mi sa i di:

Matinik
BIS A LARÈ
Kréyolad 673
Jid

Kann béach Ernes-la kon BHNS-la, i ka pran tout ti-tan’y pou’y sa pousé. Jik atjelman BHNS-la dan sa yo kriyé: an «marche à blanc».

Matinik
PENGAD SARGAS
Kréyolad 672
Jid

Pa koté Marigo apré bon fè moun pran lanné pasé, yo imajiné an kout-senn sargas pou opozé wawet-la grennen mouvman moun.

Matinik
FALFRET
Kréyolad 671
Jid

Jédi oswè tout Matinik té ni zé yo tounen pabò estad «Piè Aliker» pou té soutni lé Matinino. Polo té mandé pou yo té ni an douzièm moun pou té ba yo plis balan. Mé si lamitan, tjè lé sipòtè té jwa ek dan yo té ka fè sik, la déziem mitan sa chanjé net. Yo trapé an brital falfret. Kiraso pasé dé bi lamenm lamenm anlè lé Matinino.

Matinik
FANM DÉPITÉ
Kréyolad 670
Jid

Adan éleksion dépité-a, pa djè ni fanm ki té douvan douvan. Ou sé di yo té pito sipòtez kom sipléyan ek ka sipliyé nonm ba yo an ti-plas.

Matinik
SIKLIS PA MANNIKOU
Kréyolad 669
Jid

Sé jou-tala ou sé di chien pisé anlè sé siklis la, pas sé pa ti an dévenn yo an dévenn. Yo ka pasé anlè yo kon mango mi oben mannikou asou lawout.

Matinik
PÉTROLET LINÒ
Kréyolad 668
Jid

Vandrèdi pasé moun linò té ni dan yo ka fè sik. Vèdet tropikal koumansé navidjé ant Foyal ek Kaz-Pilot.

Matinik
GWO MOUN
Kréyolad 667
Jid

Lasimenn pasé sé té an jounen entènasional pou lité kont maladi ka rann moun gwo. Yo palé di «obésité». Sé an brital malkadi ka atatjé gran kon piti, avòté kon koklez.

Matinik
DÉPI TÉ...
Kréyolad 666
Jid

Dépi té ni plas pou pran Lasanblé nasional menmsa ki ja ni an manda, kouri douvan ovantatè. Yo pa ka tjansé pou prézanté kò yo douvan élektè. Ja ni pasé senkant moun ki prézanté kò yo pou kat plas selman.

Matinik
AN MACH
Kréyolad 665
Jid

Lasimenn pasé, apré éleksion prézidan Lafrans lan, an sel pawol ou té ka tann toupatou sé té: An mach!

Matinik
VOTMAN PA KA IZÉ !
Kréyolad 664
Jid

Sanmdi pasé, kou-tala élektè té ni ki dé kandida, mé ou sé di yo té ankò pli mélé pou chwézi.

Matinik
BARAJ VOTMAN
Kréyolad 663
Jid

Sé jou-tala yo ka fè tout bagay pou vèglé élektè. Simenn pasé té ni wonz kandida, anlo moun pa rivé chwézi pas dapré yo té ni trop an sel kou.

Matinik
ELEKSION DOUVAN-DOUVAN
Kréyolad 662
Jid

Sanmdi dépi uitè’d maten, pa té djè ni moun douvan sé biro-a. Sé ki anlo moun magré té ni wonz kandida, yo poko té sav kiles pou chwézi.