Accueil

Kréyolad

Matinik
DJO NI...
Kréyolad 695
Jid

Djo, ni bon poblem sé jou-tala. Tout moun an komin-lan ka zagalé’y, pas latélé kouwi lanmò Johnny Haliday épi li Djo, ni lavi douvan’y toujou.

Matinik
MANJÉ NOU
Kréyolad 694
Jid

Tout sé jou-tala, ni chanté nowel toupatou. Sel bagay nou ka konsaté, non selman yo ka mandé moun péyé douvan-douvan, mé fok yo vini épi an manjé nwel.

Matinik
KANTIK
Kréyolad 693
Jid

Tout moun ka fè kantik sé jou-tala, mé fok ou péyé alavans. Asiparé délè fok ou pasé pa Entènet pa Monipas.com.

Matinik
Chadron «béni»
Kréyolad 692
Jid

Pandan an simenn, lapèch chadron viré wouvè. Fok sé péchè-a té an reg kidonk fok yo té pasé vizit médikal pou sav si yo ni dwa plonjé. Sé dépi katrè’d maten yo pati asou lanmè pou plonjé chadron-an.

Matinik
G M Z
Kréyolad 691
Jid

Vandrèdi pasé Ladilon té plen zoukè éti té ka chonjé PSE. Tout labann red Kassav té la épi dot envité. Pandan twazè, moun chanté, zouké vréyé monté anlè istad Alikè-a.

Matinik
Edwa filé
Kréyolad 690
Jid

Lasimenn pasé, Édwa pofité vakans Latousen- an, pou filé ba nou akondi an péchè ki lé koché an ton.

Matinik
An bel jou, 28 oktob
Kréyolad 689
Jid

Lasimenn pasé, tout péyi kréyolopal viv dé bel jou.

Matinik
ViÉ TAN
Kréyolad 688
Jid

Dépi yonndé jou Matinik kouvè épi an dra labrim sab. Asiparé kom ki diré sa té ké sòti pa koté Sahara. Tousa man sav, sa pa bon bagay i ka pòté pas Madininair bay 10 asou 10. Sé pa an bon not, bienokontrè, sé pli mové a.

Matinik
TCSPA : LESPWA MAL-PAPAY
Kréyolad 687
Jid

Prézidan té anonsé TCSP-a té ké woulé pou ayen an mwa oktob-la. Mé ou sé di pli sa ka alé pli sa red pou nou konprann ki biznes ka fet la-a ek poutji yonnalot pa ka konprann lot.

Matinik
SIMENN DÉ KOULÈ
Kréyolad 686
Jid

Simenn pas té ni dé koulè, woz pou krab-la, ek blé pou sé viékò nou an.

Matinik
PA NI TCSP POU AYEN
Kréyolad 685
Jid

Lasimenn pasé Prézidan té mandé fè roulé sé BHNS-la (pa Béach Enes-la ki dou pasé sik sosé dan miel) pou ayen.

Matinik
SEPTANM CHO
Kréyolad 684
Jid

Mwa septanm lan cho toubannman. Dépi simenm pasé ni lagrev pou lé kontra édé. Pies lékol pé pa ouvè konmifo, pas yo anni sispann anlo ti-kontra ba anlo moun san vèti yo. Apré pliziè opérasion mòlòkòy, lendi pliziè lanméri antré an grev pou potesté kont sa.

Matinik
MARIA
Kréyolad 682
Jid

Yé sis maya, sé sa anlo moun té ka di lendi bonmaten. Anlo moun té prévwa an opérasion mòlòkòy twa koté, Kaz Pilot, Dikos, épi Mango Vulcin, yo té blijé kayé douvan Maria ek prévwa anlot jou. Anlo mè té prévwa an opérasion «Lavil o ralanti» yo pa té bizwen fè gwo so. Maria ba yo an bel koudmen.

Matinik
I VIRÉ PATI !
Kréyolad 681
Jid

Lendi pasé tout moun lévé bonnè pou té sa alé lékol oben bò lékol pou mennen ich yo. Douvan tout lékol, anboutéyaj viré koumansé. Tout moun an lé dépozé ich yo dret an pa lapot lékol-la. Ti-anmay pa pou maché ankò.

Matinik
LARANTRÉ
Kréyolad 680
Jid

Simenn pasé nou aprann TCSP-a fini sa yo kriyé: «La marche à blanc» kivédi roulé san pasajé. Sa vré dépi mwa mé a, i ka vwayajé a vid ek i té ka fè tes. Mé apré «Marche à blanc» tala, es nou ka wè pli klè oben nou an nwè?

Matinik
HARVEY ALÉ
Kréyolad 679
Jid

Lasimenn pasé anlo moun té kontan, mé an patjé té anrajé kon kong. Sé toujou menm bagay la chak yo anonsé siklòn. Sa vré anlo kontinié alé fè latjé pou achté dlo ek kouri fè lésans.

Matinik
OU PA NEYMAR
Kréyolad 678
Ou pa Neymar

Sennatè pa djè trantjil, sé jou-tala. Sé kontel Moris éti ké ni a chwézi ant manda mè ek manda sénatè. Lapèch pa djè ka bay, é ou pé pa adan pliziè létjipaj ankò.

Matinik
TOUR YOL-LA PATI
Kréyolad 676
Jid

TCSP-a a larè, mé dépi dimanch Touw yol-la pati. Adan zafè TCSP-tala, Chaben fè an mizopwen pou di komva:

Matinik
SENN ATÈ
Kréyolad 675
Jid

Menmsi nou an vakans, épi fet patronal pliziè komin, sé manmay politik la lé fè nou chonjé nou ké ni anlot éleksion. Eleksion dèyé poko touché.

Matinik
JONATAN SALI NAS
Kréyolad 674
Jid

Dépi mèkrèdi pasé Jonatan pran palto a anlè Yolàn ki té ni an mayo jòn dépi o koumansman Touw siklis Matinik-la. Ni an boug ki pa enmen fè lafet pies, mi sa i di: