Accueil

Kréyolad

Matinik
Dlo ra
Kréyolad 756
Jid

Sé jou-tala nou ka jété an koutzié asou lanati, sirtou asou kot karayib-la, dépi Kaz-Pilot jik Préchè, sé an sel koulè jòn ou ka wè.

Matinik
Migan cho
Kréyolad 755
Jid

Apré twa lanné yo pa té la, Mònwouj viré balansé MIGAN CHO PARADISE. Es yo ba moun bon migan?

Matinik
Zot ni lechwa !
Kréyolad 754
Jid

Asiré manniè sa ka alé la-a, moun Matinik pé ké pè alé voté plis an mas, san mas, pas sé jou-tala sé pa parti politik ki mantjé.

Eleksion Léwop ka vini sé tan prochen-an, nou ké wè si ké ni plis moun ka alé dépozé bilten an bwet-lin.

Matinik
Gadé mas pasé !
Kréyolad 753
Jid

Toupandan an lanmè sargas ka désann ovantatè anlè Matinik, nou ka mandé es yo lé vréman otjipé di sa.

Matinik
Limen limiè-a
Kréyolad 752
Jid

Kannaval ka chofé

Piti a piti, kannaval ka pran plas-li an koumansman lanné-a 2019-la. Menmsi sé jou gra-a prévi pou mwa’d mas, toupatou moun ka antréné.

Matinik
Kaval Brennzeng Festival
Kréyolad 751
Jid

Sanmdi pasé, Kannaval Foyal démaré sé vidé-a Fodfrans. Mé sé organizatè-a mété chanté douvan, (pa chanté malélivé). Yo kriyé sa: Kaval Brennzeng Festival. Sé pa té bri selman mé an tiraj o pli bel lavwa kannaval. La té ni bon lavwa, menmsi anlo anpami yo konprann chanté sé kriyé anmwé.

Matinik
Gran-moun choyé
Kréyolad 750
Jid

Tout sé jou-tala, sé mè-a ka choyé lé gran élektè. Sé pa votman pou sènatè mé yo tout ka envité tout gran-moun ki ja ni swasanndis an montan.

Matinik
2019 An lanné nef
Kréyolad 749
Jid

Toupandan nou té ka chonjé twa mapipi ki ja monté an Galilé, Frantz Fanon, Marsel Manvil, ek Ti-Jo Movwa an mwa désanm-lan, sé a moman-tala Bazil mété grapen asou an brital matjè ba kréyol Matinik épi litérati, Joj Eliktè Movwa.

Matinik
Bonnet Wouj
Kréyolad 748
Jid

Pa koté Lafrans sé jou-tala, ni jilé jòn toupatou an lari ka manifesté. Matinik, nou pa djè anlè sa. Sa ka entérésé nou, ou sé di sé bonnet wouj.

Matinik
Nwel san TCSP
Kréyolad 747
Jid

Ni anlo moun éti ka atann Papa Nowel pou mandé’y joujou. Ti-yich Adjilbè-a té mandé’y an TCSP ka woulé. Ou sé di ti-misié pé ké trapé zétrenn.

Matinik
Drapo … vié dra !
Kréyolad 745
Jid

An nim ek an drapo pou Matinik, sé sa la CTM vréyé douvan dan an tiraj.

Le Bloc-notes de Jid
Ba misié Joj Movwa
Kréyolad 746
Jid

   An kout tonnè ek an gwo kout zéklè fet mardi 4 désanm koté inè. Jik an mwa avan ou trapé 97 karenm. 

   (Joj Eliktè Movwa chapé monté an péyi san chapo).

Matinik
Saloptri
Kréyolad 744
Jid

Kann béach Ernes-la viré koumansé boujonnen vandrdèdi, é lamenm lendi bonmaten sé BHNS-la viré koumansé woulé. Mé pou konmen tan?

Matinik
Ladjè 14
Kréyolad 742
Jid

Dènié moun éti ki fè Ladjè 14, (pou palé di an ladjè ki diré katran jik an 1918) ja pati an péyi san chapo. Eben sa ja ka fè an ti-moman Valanten pati épi an lenj an len dor. Sa ki pa sav sa sa yé sé, sé té dènié moun éti ki fè Ladjè 14 Matinik.

Matinik
Woulo L’Aiglon
Kréyolad 743
Jid

Woulo l’Aiglon, si isi-a Golden Lion pa rivé pasé, anba frédi-a sanmdi, sé jwè Lanmanten-an fè nou plézi.

Matinik
KREYOLOMAJ ba Mariz CONDE
Kréyolad 738
Jid

Vandrèdi pasé tout Lagwadloup aprann an bel nouvel, mé tout moun ki enmen litérati ek sirtou Mariz KONDE té trè kontan. I genyen tiraj litérati 2018.

Matinik
Katel Kristof
Kréyolad 737
Jid

Dimanch pasé pa koté Chelchè, tout matinitjé sansib kont krab-la té vini ankourajé eksipòté an ti-bolonm wotè an bot jandam, mé ki ja gran an tet-li.

Matinik
Makawon brilé
Kréyolad 736
Jid

An ti-sosé vitman

Jédi pasé Prézidan Lafrans fè an ti-sosé vitman présé Matinik, avan i té pété’y asou Sen-Marten. Apré siklòn Irma, i té ponmet déviré pou inogiré Laprékti ek anlo lékol éti té ped fétay-yo.

Matinik
Chimen-kontra
Kréyolad 735
Jid

Nou ni an flè yo ka kriyé chimen-kontra éti yo ka sèvi kont vè. Es la CTM simen kontra, siprimé kontra oben ba moun chimen-kontra?

Matinik
An larantré tjòkanblok
Kréyolad 733
Jid

Lasimenn pasé lékol fè larantré, pofésè ek zélev viré pran larel. Mé larantré pa té pou lékol selman. Man té di zot TCSP-a té fè ta’y tou, mé anboutéyaj ankò pli red a Saïgon.