Accueil

Kréyolad

Matinik
Wawet viré bò
Kréyolad 723
Jid

Dépi Lendi, moun lakot karayib-la, konnet vérité an poveb. «Lè bab kanmarad ou ka brilé, wouzé ta’w».

Matinik
Si......
Kréyolad 722
Jid

Tout sé jou-tala, lawout la flouz, pa ni anboutéyaj, sirtou lè Lafrans ka jwé. Ou pé woulé trankil lecha.

Matinik
Foutbol, foutbol !!!!!!!!!!!!!!
Kréyolad 721
Jid

Dépi sanmdi pasé tout moun douvan télé yo, sirtou sé gran télé plat tout nef-la, pou gadé match foutbol lakoup dimond.

Matinik
Mové tan
KREYOLAD 720
Jid

Tout sé jou-tala, ou sé di tan-an mové toubannman.

Matinik
An nouvo fig ?
Kréyolad 718
Jid

Kom nou pa ann avril, sé pétet pa an pwason davril mé es sé pa an fig juiyé?

Le Bloc-notes de Jid
KREYOLOMAJ  BA JILOU
Kréyolad 719
Jid

   Sé épi an tjè meltri man tann Libréri Aleksann jété laklé lapot 29 lari Larépiblik. 108 tan sé pa dé jou pou moniman lakilti-tala.

Matinik
22 mé, bel dat…
Kréyolad 717
Jid

22 mé sé an bel dat pou nou chonjé libérasion zanset nou ki raché libèté yo.

Matinik
An lanmè anfanngas
Kréyolad 716
Jid

Dépi lasimenn pasé, Matinik mènasé épi an lanmè sargas. Ni moun ki di sé an malédision. Dot di okontrè, sé an bénédiksion pou simen anlè tè épi plen klordékòn.

Matinik
Kolé tet kolé zépol
Kréyolad 715
Jid

Pa koté Wobè, anlo moun, pa vwazen selman, kolé tet kolé zépol kont zafè sargas-la.

Matinik
Yo la !
Kréyolad 714
Jid

Sé manmay la chwézi dènié jou mwad’avril la pou anonsé yo ka viré pran pou toutbon.

Matinik
An fig
Kréyolad 713
Jid

Apré twa simenn blokaj tout moun té bien kontan lè yo aprann lé transpòtè déklaré lagrev sispann. Direksion la SETUF jik anonsé mardi tout moun té ké vwayajé pou ayen. Nou pa le prèmié avril mé asiré si sé pa an pwason sé an fig yo ba nou.

Matinik
Transpò an bililik
Kréyolad 712
Jid

Sa ki a pié, sé yo ka pran fè. Ou sé di sé sa tout moun ka di sé jou-tala asou kisiswa MOZAIK, Soutrétan épi kisasayésa.

Matinik
Matoutou bio
Kréyolad 711
Jid

Kisiswa Sent-Lis éti té ni pou premié fwa «Bel krab» oben pa koté Kawbé éti té ni «Bel matoutou», toupatou asou plaj Matinik sé té lafet épi krab. Menmsi pou krab sitiasion-an té krabik.

Matinik
Vié dlo
Kréyolad 710
JId

Tout lariviè ek dlo lasous polié épi pestisid. Sé pa té selman épi klordékòn, anlo fanmiy kòn ka sali dlo-a, kontel kurlòn, képòn, glifozat épi kisasayésa.

Matinik
Zéwo klordékòn
Kréyolad 709
Jid

Sanmdi pasé dret douvan Neg mawon Lanmanten-an, anlo sendika té mandé an voum moun sanblé. Tout sé moun an té dakò pou an sel bagay. Pa ni pies klordékòn adan sa nou ka manjé. Lapréfekti ni lentansion ba lod ni an pousantaj klordékòn adan adan sa nou ka manjé.

Matinik
An lanmè sargas
Kréyolad 708
Jid

Tout jan Ofanswa pa koté Lapreskil ka pran bon fè. Lanmè-a chanjé fidji, sé anni an savann wawet ki la. Romil an péchè, ki té alé kouché bien chajé, lè i wè sa i konprann i té ka révé. Misié alé wè Jozef, dot moun épi anlo za las kriyé an mwé. Lè yo wè sa, préfé-a, sou-préfé a jik déplasé. Préfé-a jik di i ké ékri minis-la.

Matinik
«Pé bouch dit»
Kréyolad 707
Jid

Ann asosiasion fanm éti lé an kilti kantékant épi nonm, té sanblé sanmdi douvan Lakou Périnon. Yo té lé matjé Jounen 8 mas, pa pou fè mas, menmsi sé té mi-karenm, mé réklamé respé lit dwa fanm.

Matinik
Kwaziè matnitjé
Kréyolad 706
Jid

Atjelman tout moun lé pati an vakans asou bato an kwaziè. Avan sé grotjap té ka pé fè sa, mé sa vini pli fasil. Yo di sa démokratizé. Sé gran lanmod tout moun lé fè an kout kwaziè, menmsi yo pa ka sipòté lanmè. Pas lanmè pa bagay tout moun.

Matinik
Labou Préchè
Kréyolad 705
Jid

Dépi yonndé tan, pa koté Péchè, lariviè-a lévé méchan. I ka anni ladjé an boul labou volkan désann. Lé siantifik jik bay an non, yo kriyé sa: Lahars.

Matinik
Vié dlo
Kréyolad 704
Jid

Dépi an simenn, manmay Gran-Riviè pa ni dlo. Sa vré yo ni labitid alé lariviè lavé lenj, lavésel ek benyen tou. Mé sa red kanmenm pou yonndé sel koté Matinik éti ou pé alé lariviè ek ou pa ni an tak dlo an robiné’w.