Accueil

Kréyolad

Matinik
I LARI
Kréyolad 640
Jid

Mardi pasé anlo moun ki té lé okouran sa ka pasé Lamérik té douvan télé-yo. Anlo alé dòmi asou an kochma. Yo té lé lè yo viré lévé, tann sé té an vié rev yo té fè. Mé tout radio, tout télé té ka kriyé an mwé: Donal Tronp é yo lé mò yo pasa mò, pas yo pa lé kwè.

Matinik
HALLOWEEN
Kréyolad 639
Jid

Mardi pasé an senmitiè, ni dé serten koté éti pa té ni limiè bouji. Ou sé di zafè limiè pasé lanmod. Fok di tou pandan tout simenn lan radio té mandé moun pa mété dlo an pòtaflè pou goumen kont moustik.

Matinik
CHARDEWON, CHARDEWON !
Kréyolad 637
Jid

Sé sa nou té ka tann an machann té ka kriyé simenn pasé, pas yo wouvè lapèch chadron-an.  I pa té ka kriyé chadron, asiparé lè i ka di sa, moun pa ka djè vini.  Mé lè’y ka di chardewon ou sé di i ka trapé plis lavant.

Matinik
ZÉPON NATIREL
Kréyolad 638

Vandrèdi pasé yonndé moun chonjé zépon natirel-la. Kidonk yo fè éfò pou palé lang kréyol ki ofiranmizi ou sé di i ka vini étranjé an bouch anlo moun. Yo jik fè dikté.

Matinik
WOULO LÉ MATININO
Kréyolad 636
Jid

Mardi oswè, téren foutbol Ladilon-an té bakfoul. Anlo matinitjé déplasé, mé yo pa té an wouj ver nwè, yo té an blé. Polo té mandé sa pou sipòté lé Matinino. Fok di avan match-la, (kon adan tout match) té ni bon pawol initil. Kontel Trinidad plen épi pofésionel, yo ké asiz anlè lé Matinino.

Matinik
SIMENN BLÉ
Kréyolad 635
Jid

Mwa oktob la sé dizièm mwan lanné-a ki ja pres dit, mé ou sé di sé mwa éti ni plis koulè.

Matinik
MATTHEW
Kréyolad 634
Jid

Mardi pasé tout moun té entjet ka atann Matthew (sa ki pa konnet anglé fok zot li Matjou).

Matinik
Kréyolad 633
Jid

Ni an boug ki té ja vini lontan Matinik. Misié chonjé i té wè anlo moun épi an boul chivé anlè tet-yo. I pa fè ni yonn ni dé, i di karekteman sé golwa ki la.

Matinik
Kréyolad 632
Jid

Adjilbè viré Matinik pas i té pati an vakans an Frans pou alé wè ti-yich li. Pannan i té laba-a, i pran tout kalté model transpò.

Kréyolad
Kréyolad 631
Jid

Dimanch pasé lè i té twazè’d laprémidi, pa té ni an chat an lari. Tout moun té chienboul ek tout moun té pou Lafrans.

Kréyolad
Kréyolad 630
Jid

Jédi pasé a twazè’d laprémidi, ou té pé woulé alawoulib oben alez kon Blez afos lawout-la té obidjoul.

Kréyolad
Kréyolad 629
Jid

Dépi vandrèdi moun pé pa ni saché an plastik ankò si i pa espésialman bio-dégradab. Sé machann an ka vréyé pié, pas asiré kliyantel yo ké fonn kon sorbé anba gwo solèy karenm.

Kréyolad
Kréyolad 628
Jid

Dépi simenn pasé, Bak koumansé é ni plis manman ek papa yich ki entjet. Anlo jénes ka pran’y koul kon yo ka di. Yo pa ka dig trop anlè sa.

Kréyolad
Kréyolad 627
Jid

Vandrèdi pasé Adjilbè trapé an gwo falfret. Sé ki misié té ja kontan lè i tann di komva té ké ni an transpò pa lanmè ka rivé Kaz-Pilot.

Kréyolad
Kréyolad 626
Jid

Dépi vandrèdi aprémidi, ni sa ki kontan ek sa ki anrajé menm. Pandan an mwen, ké ni match touléjou jik jou final le dimanch 10 juiyé. Nou ké ni foot-ball bon maten, an midi, oswè.

Kréyolad
Kréyolad 624
Jid

Lasimenn pasé, Lisé Chelchè té an vèdet ankò. Apré anlo bokantaj, dépi yonndéjou mobilizasion té fè yo té pres trouvé an solision.

Kréyolad
Kréyolad 623
Jid

Man Aristid lé bati an kay ba sé ti-yich li a, sé jou-tala i kom chagriné. Konstriksion’y lan ka vansé épi menm balan opérasion mòlòkòy sé ouvriyé an batiman-an.

Kréyolad
Kréyolad 621
Jid

Bon nouvel pa djè komen sé jou-tala. Prèmié mé, sé jou lafet travayè mé ni an lwa yo kriyé El Komri, anlo travayè di sé an vakabonajri, an kònri. Yo pa anvi lwa-tala voté.

Kréyolad
Kréyolad 620
Jid

Simenn pasé liséyen blotjé Lisé Chelchè. Yo té ka vréyé flanm, pas yo poko sav la yo ké yé larantré ka vini.

Kréyolad
Kréyolad 619
Jid

Sé jou-tala, ou sé di nou an nwè toubannman. Lannuit pa ka kouché, i rété doubout afos lé zafè mélé. I doubout kon an pati moun éti ki anvayi Lasavann.