Accueil

Kréyolad

Matinik
Kannaval-la bien pati
Kréyolad 700
Jid

Toupatou an péyi-a, dimanch pasé ou pa té sav koté pou alé pou wè kannaval.

Matinik
TCSP
Kréyolad 699
Jid

Transpò Cho Sé Pou le tjenz janvié, sé sa Loulou té anonsé. Bagay-tala pa djè fè moun plézi pies toubannman ek lapopilasion ka vréyé pié. Mi sa man tann di:

Matinik
DLO
Kréyolad 698
Jid

Toupandan pabò Senpiè dlo té ka néyé moun épi an lavalas, dépi yonndé tan jan Lanmanten pa ni dlo, moun ka soufè di sa. Man pé ké fè kon an malpalan pou di yo pa ka djè benyen. Kisiswa Mawo, moun bien maré, Akajou dépi douvan jou robiné-a pa ni dlo.

Matinik
Mèsi
Kréyolad 697
Jid

Lanné 2017 dit épi yonndé nouvel pa fasil. Mé akondi pawol-la: Es lavi pa kon an pies senfran? épi an dé fas, yonn ki penn épi koulè lajwa ek lot-la épi koulè lapenn?

Matinik
Lariviè–dé-Pè
Kréyolad 696
Jid

Lariviè dé Pè, dimanch aprémidi bien fè moun pè. Ni an boug ki pasé anlè glasi-a, ek ki mantjé ped ta’y la. Bagay éti yo sé pé mété a  laglas dan an chanm-fwad.

Matinik
DJO NI...
Kréyolad 695
Jid

Djo, ni bon poblem sé jou-tala. Tout moun an komin-lan ka zagalé’y, pas latélé kouwi lanmò Johnny Haliday épi li Djo, ni lavi douvan’y toujou.

Matinik
MANJÉ NOU
Kréyolad 694
Jid

Tout sé jou-tala, ni chanté nowel toupatou. Sel bagay nou ka konsaté, non selman yo ka mandé moun péyé douvan-douvan, mé fok yo vini épi an manjé nwel.

Matinik
KANTIK
Kréyolad 693
Jid

Tout moun ka fè kantik sé jou-tala, mé fok ou péyé alavans. Asiparé délè fok ou pasé pa Entènet pa Monipas.com.

Matinik
Chadron «béni»
Kréyolad 692
Jid

Pandan an simenn, lapèch chadron viré wouvè. Fok sé péchè-a té an reg kidonk fok yo té pasé vizit médikal pou sav si yo ni dwa plonjé. Sé dépi katrè’d maten yo pati asou lanmè pou plonjé chadron-an.

Matinik
G M Z
Kréyolad 691
Jid

Vandrèdi pasé Ladilon té plen zoukè éti té ka chonjé PSE. Tout labann red Kassav té la épi dot envité. Pandan twazè, moun chanté, zouké vréyé monté anlè istad Alikè-a.

Matinik
Edwa filé
Kréyolad 690
Jid

Lasimenn pasé, Édwa pofité vakans Latousen- an, pou filé ba nou akondi an péchè ki lé koché an ton.

Matinik
An bel jou, 28 oktob
Kréyolad 689
Jid

Lasimenn pasé, tout péyi kréyolopal viv dé bel jou.

Matinik
ViÉ TAN
Kréyolad 688
Jid

Dépi yonndé jou Matinik kouvè épi an dra labrim sab. Asiparé kom ki diré sa té ké sòti pa koté Sahara. Tousa man sav, sa pa bon bagay i ka pòté pas Madininair bay 10 asou 10. Sé pa an bon not, bienokontrè, sé pli mové a.

Matinik
TCSPA : LESPWA MAL-PAPAY
Kréyolad 687
Jid

Prézidan té anonsé TCSP-a té ké woulé pou ayen an mwa oktob-la. Mé ou sé di pli sa ka alé pli sa red pou nou konprann ki biznes ka fet la-a ek poutji yonnalot pa ka konprann lot.

Matinik
SIMENN DÉ KOULÈ
Kréyolad 686
Jid

Simenn pas té ni dé koulè, woz pou krab-la, ek blé pou sé viékò nou an.

Matinik
PA NI TCSP POU AYEN
Kréyolad 685
Jid

Lasimenn pasé Prézidan té mandé fè roulé sé BHNS-la (pa Béach Enes-la ki dou pasé sik sosé dan miel) pou ayen.

Matinik
SEPTANM CHO
Kréyolad 684
Jid

Mwa septanm lan cho toubannman. Dépi simenm pasé ni lagrev pou lé kontra édé. Pies lékol pé pa ouvè konmifo, pas yo anni sispann anlo ti-kontra ba anlo moun san vèti yo. Apré pliziè opérasion mòlòkòy, lendi pliziè lanméri antré an grev pou potesté kont sa.

Matinik
MARIA
Kréyolad 682
Jid

Yé sis maya, sé sa anlo moun té ka di lendi bonmaten. Anlo moun té prévwa an opérasion mòlòkòy twa koté, Kaz Pilot, Dikos, épi Mango Vulcin, yo té blijé kayé douvan Maria ek prévwa anlot jou. Anlo mè té prévwa an opérasion «Lavil o ralanti» yo pa té bizwen fè gwo so. Maria ba yo an bel koudmen.

Matinik
I VIRÉ PATI !
Kréyolad 681
Jid

Lendi pasé tout moun lévé bonnè pou té sa alé lékol oben bò lékol pou mennen ich yo. Douvan tout lékol, anboutéyaj viré koumansé. Tout moun an lé dépozé ich yo dret an pa lapot lékol-la. Ti-anmay pa pou maché ankò.

Matinik
LARANTRÉ
Kréyolad 680
Jid

Simenn pasé nou aprann TCSP-a fini sa yo kriyé: «La marche à blanc» kivédi roulé san pasajé. Sa vré dépi mwa mé a, i ka vwayajé a vid ek i té ka fè tes. Mé apré «Marche à blanc» tala, es nou ka wè pli klè oben nou an nwè?

Pages