Accueil

Kréyolad

Matinik
Pak
Kréyolad 765
Jid

Toupandan té ni bel kont Fon–Layé épi Kaz Pilot lasimenn pasé, danmié té ka woulé ovantè Lanmanten ek an pit Félis-la.

Matinik
Wouspétaj
Kréyolad 764
Jid

Latè-a sek an tann karenm-tala é agrikiltè ka wouklé. Mé sé pa yo selman sé tout moun kip a ni dlo kouwant sé jou-tala.

Matinik
Matinik douvan douvan
Kréyolad 763
Jid

Matinitjé ni pou chwézi an drapo ek an lim (sé pa an zoranj si) mé an chanté pou reprézanté Matinik lè i ka alé dan an konpétision ayè, kontel an karayib-la (CARIFTA GAMS, GOAL CUP épi kisasayésa).

Matinik
Met bélé
Kréyolad 762
Jid

Sanmdi oswè, Lanmézon bèlè-a té two piti pou risivrè moun ki sòti toupatou pou gran penteng-tala ba dé met bèlè.

Matinik
Nou pè
Kréyolad 761
Jid

Lendi bonmaten sé té an sel wélélé douvan estasion lésans. Asiparé komkidiré an boug ka chaché ti-bet an tet patron ki pa lé respekté travayè té ké pa koté la SARA. Lamenm an vié lapè pran tout moun, mantjé lésans pou loto-yo.

Matinik
Woch
Kréyolad 760
Jid

Sé jou-tala yo pa ka mantjé an boug ki ni labitid chaché ti-bet an tet patron éti pa ka respekté dwa travayè.

Matinik
Jounen Entènasional dwa fanm
Kréyolad 759
Jid

Adjilbè trapé trapé an bel bok lasimenm pasé adan jounen 8 mas-la.

Matinik
Vaval rivé
Kréyolad 758
Jid

Tout moun té ka atann dimanch pou té wè vaval. Mé dé jou avan kannaval-la an té ja ni an polémik. Dapré komkidiré sèten moun, yo té wè Vaval anlè watsap épi an drapo wouj, vè épi nwè. Antouléka Vaval vini épi jilé wouj-li, pas sa ja ka fè dizan moun Matinik té mobilizé san jilé jòn mé épi triko wouj.

Matinik
Simenn kannaval
Kréyolad 757
Jid

Bètafé Parad

Matinik
Dlo ra
Kréyolad 756
Jid

Sé jou-tala nou ka jété an koutzié asou lanati, sirtou asou kot karayib-la, dépi Kaz-Pilot jik Préchè, sé an sel koulè jòn ou ka wè.

Matinik
Migan cho
Kréyolad 755
Jid

Apré twa lanné yo pa té la, Mònwouj viré balansé MIGAN CHO PARADISE. Es yo ba moun bon migan?

Matinik
Zot ni lechwa !
Kréyolad 754
Jid

Asiré manniè sa ka alé la-a, moun Matinik pé ké pè alé voté plis an mas, san mas, pas sé jou-tala sé pa parti politik ki mantjé.

Eleksion Léwop ka vini sé tan prochen-an, nou ké wè si ké ni plis moun ka alé dépozé bilten an bwet-lin.

Matinik
Gadé mas pasé !
Kréyolad 753
Jid

Toupandan an lanmè sargas ka désann ovantatè anlè Matinik, nou ka mandé es yo lé vréman otjipé di sa.

Matinik
Limen limiè-a
Kréyolad 752
Jid

Kannaval ka chofé

Piti a piti, kannaval ka pran plas-li an koumansman lanné-a 2019-la. Menmsi sé jou gra-a prévi pou mwa’d mas, toupatou moun ka antréné.

Matinik
Kaval Brennzeng Festival
Kréyolad 751
Jid

Sanmdi pasé, Kannaval Foyal démaré sé vidé-a Fodfrans. Mé sé organizatè-a mété chanté douvan, (pa chanté malélivé). Yo kriyé sa: Kaval Brennzeng Festival. Sé pa té bri selman mé an tiraj o pli bel lavwa kannaval. La té ni bon lavwa, menmsi anlo anpami yo konprann chanté sé kriyé anmwé.

Matinik
Gran-moun choyé
Kréyolad 750
Jid

Tout sé jou-tala, sé mè-a ka choyé lé gran élektè. Sé pa votman pou sènatè mé yo tout ka envité tout gran-moun ki ja ni swasanndis an montan.

Matinik
2019 An lanné nef
Kréyolad 749
Jid

Toupandan nou té ka chonjé twa mapipi ki ja monté an Galilé, Frantz Fanon, Marsel Manvil, ek Ti-Jo Movwa an mwa désanm-lan, sé a moman-tala Bazil mété grapen asou an brital matjè ba kréyol Matinik épi litérati, Joj Eliktè Movwa.

Matinik
Bonnet Wouj
Kréyolad 748
Jid

Pa koté Lafrans sé jou-tala, ni jilé jòn toupatou an lari ka manifesté. Matinik, nou pa djè anlè sa. Sa ka entérésé nou, ou sé di sé bonnet wouj.

Matinik
Nwel san TCSP
Kréyolad 747
Jid

Ni anlo moun éti ka atann Papa Nowel pou mandé’y joujou. Ti-yich Adjilbè-a té mandé’y an TCSP ka woulé. Ou sé di ti-misié pé ké trapé zétrenn.

Matinik
Drapo … vié dra !
Kréyolad 745
Jid

An nim ek an drapo pou Matinik, sé sa la CTM vréyé douvan dan an tiraj.