Accueil

Kréyolad

Kréyolad
Kréyolad 601
Jid

Dimanch anlo moun pa pran lapenn alé voté, yo rété bòkay yo. Sel bagay Adjilbè di mwen:

Kréyolad
Kréyolad 600
Jid

Sé boug FISER la pa pran fizi mé yo mandé wosé yo 43 éro é patron di sé 35 i ka ba yo. Sa ka fè set jou mé yo di yo pa ka tann mach. Pa ni zafè sèvis minimòm toutan yo pa ni satisfaksion pies poubel pé  ké vidé.

Kréyolad
Kréyolad 599
Jid

Adjilbè dépi nef jou, ni an sel mo an bouch-li: Nou an dèch! Pas i tann an zafè Daesh.

Kréyolad
Kréyolad 598
jid

Vandrèdi oswè sé té an vandrèdi 13, sé pa tjenbwa ki té ka woulé, mé bonm ki té ka pété atè Pari.

Kréyolad
Kréyolad 597
jid

Tout sé jou-tala anlo kandida ek anlo ka chaché an bon lis.

Kréyolad
Kréyolad 596
Jid

Jorj man pé ké fè on anlo, sé lè’w pati an péyi san chapo yo sé lé ba’w tout kalté kasket. Poet, Matjè fab (fabulis), militan agrikol, chef lantoupriz, Chevalié Lakadémi Entènasional Greci-Marino….

Kréyolad
Kréyolad 595
Jid

Lendi pasé avoka désidé fè lagrev. Gouvelman pa ni lajan, i ka mandé yo partisipé an bidjé-a pou édé moun ki pa ni lajan pou alé wè akoka.

Kréyolad
Kréyolad 593
Jid

Dimanch pasé, sé té lafen sa yo kriyé «Simenn blé». Sé an simenn éti yo ka chonjé sé gran-moun nou an ni dwa viv ek konnet tibren djerté tou. Fok di, ni anlo mè ka wè an mizè blé épi konséyé yo.

Kréyolad
Kréyolad 592
Jid

Lendi bonmaten, anlo moun té anrajé anlè lawout. Kisiswa sa ka vini  pa lisid oben sa ki sòti  dan linò, tout moun té blotjé épi lé taksiko.

Kréyolad
Kréyolad 590
Jid

Simenn pasé sa té ka vennkatran Mona alé jwé toutoun banbou’y la an tjek pa adan siel la. Moun Marigo chonjé’y menmsi sé pa koté Voklen yo téré’y. Sa ki tris-la, sé lè i mò yo koumansé genyen diks-li pas sé té M… I té mandé an yo bay an balan, i mété an bwet lin adan an konsè, lè i maté’y pa té menm ni an senk santim.

Kréyolad
Kréyolad 589
Jid

Anlo komin ka chaché goumen kont maladi, kisiswa sik, tansion oben gwo-bouden. Sanmdi pasé, pliziè komin kontel Lanmanten, Fodfrans, Chelchè, Sentespri té ni an jounen lapot gran ouvè pou popilasion yo.

Kréyolad
Kréyolad 588
Jid

Lendi bon maten, sé té larantré jénéral pou tout lékol. Mé an fen simenn lan, sé parti politik pa té la pa té ka dòmi, yo pé menm di yo pa té an vakans pies toubannman.

Kréyolad
Kréyolad 587
Jid

Larantré fet épi pofésè ek zélev, mé ni sé nouvo pofésè a éti yo vréyé an Frans lan sa yo ké divini?

Kréyolad
Kréyolad 586
Jid

Da Nikol éti nou ka kriyé Da Ni, té tou boulvèsé lasimenn pasé. An moun ki si dous, ki pa ka chaché moun ni tren ni dézod, yo di i té pou fè an tanbi asou Matinik.

Kréyolad
Kréyolad 585
Jid

Lasimenn pasé, l’AVCA fè moun pabliyéja ni dizan sanswasantdé moun disparet flap pabò Vénézwel abò an avion poubel. Jik jòdi yo pa ni bon répons, magré asosiasion ka bat kon chat meg an zabokavet pou rivé sav sa ki pasé.

Kréyolad
Kréyolad 585
Jid

Lasimenn pasé, l’AVCA fè moun pabliyéja ni dizan sanswasantdé moun disparet flap pabò Vénézwel abò an avion poubel. Jik jòdi yo pa ni bon répons, magré asosiasion ka bat kon chat meg an zabokavet pou rivé sav sa ki pasé.

Kréyolad
Kréyolad 584
Jid

Pandan tout lafen simenn lan, asou kot karayib-la, tout moun té bien jennen. Tout alantou yo sé té an tach wawet alé viré chario.

Kréyolad
Kréyolad 583
Jid

An final di kont, apré anlo palé asou kous kont lé zalizé, kous an kontsans oben si zot simié alanvè, tout moun bien kontan chanjman-an.

Kréyolad
Kréyolad 581
Jid

Sanmdi bonmaten tout moun té entjet, es té ké ni 31èm touw yol Matinik. Déjà té ni anlo katamaran ki pa trouvé patron, pas pa rété lajan kon avan pou moun frimé, mé sirtou, té ni an gwo poudjol ant Alen épi Alfred.

Kréyolad
Kréyolad 581
Jid

Sé jou-tala nou ni anlo vizit Matinik, é man pé di zot sé pa vakansié selman ka vini wè fanmiy yo, oben étidian ka débatjé.