Accueil

Kréyolad

Kréyolad
Kréyolad 623
Jid

Man Aristid lé bati an kay ba sé ti-yich li a, sé jou-tala i kom chagriné. Konstriksion’y lan ka vansé épi menm balan opérasion mòlòkòy sé ouvriyé an batiman-an.

Kréyolad
Kréyolad 621
Jid

Bon nouvel pa djè komen sé jou-tala. Prèmié mé, sé jou lafet travayè mé ni an lwa yo kriyé El Komri, anlo travayè di sé an vakabonajri, an kònri. Yo pa anvi lwa-tala voté.

Kréyolad
Kréyolad 620
Jid

Simenn pasé liséyen blotjé Lisé Chelchè. Yo té ka vréyé flanm, pas yo poko sav la yo ké yé larantré ka vini.

Kréyolad
Kréyolad 619
Jid

Sé jou-tala, ou sé di nou an nwè toubannman. Lannuit pa ka kouché, i rété doubout afos lé zafè mélé. I doubout kon an pati moun éti ki anvayi Lasavann.

Kréyolad
Kréyolad 618
Jid

Mwa mas-la dit, menmsi karenm lan tibren gra, koté lajan sa pito mèg. Sé vréman pa sa. Tout moun rafen kon an kris anglé dan an galta alman.

Kréyolad
Kréyolad 616
Jid

Simenn pasé pa koté Lanmanten kou-tala sé pa té nonm selman mé tout an pep ki té an nouvo pisin-an pou té sipòté sé najè-a Matinik-la épi ta lézot péyi karayib-la.

Kréyolad
Kréyolad 615
Jid

Sanmdi pasé a sétè’d maten té ni gwo anboutéyaj anlè lotowout pou alé Lanmanten pabò «La Ferme Perrine».

Kréyolad
Kréyolad 614
Jid

Kwafè ka vréyé pié pas atjelman gouvelman anvi nenpot ki moun vini kwafè.

Kréyolad
Kréyolad 613
Jid

Ponpié limen difé pas yonndi yo mò lè i té ka pòté soukou san matériel. Sé ponpié-a fè an opérasion mòlòkòy pat kasé, sé pou di zot si sa té ka alé vit.

Kréyolad
Kréyolad 612
Jid

Adan zafè fè moun pè-an Marisol tou, rèn an sa.

Kréyolad
Kréyolad 611
Jid

Pipo té ka chanté simenn pasé an kannaval-la «kriyé ponpié, kriyé ponpié difé pri an kannaval-la» mé jistiman kom sé karenm difé ka pri toupatou.

Kréyolad
Kréyolad 610
Jid

Mèkrèdi bonmaten koté dézè’d maten nou apri lanmò Vaval. Asiparé sé trop awogans ki fè’y trapé kat AVC yonn dèyè lot. Misié pa té lé kwè sé Chaben ki pasé an dènié éleksion la CTM-la.

Kréyolad
Kréyolad 609
Jid

Kannaval 2016-la bien pati, mé asiparé ni yonn ki atè.

Kréyolad
Kréyolad 608
Jid

Kannaval menmsi i mennen zika i ni anlo moun sé pa ayen ké opozé yo kouri vidé. Ni anlo ki ja ralé rad kabann yo pou désann anvil pou le «Gran chawa».

Kréyolad
Kréyolad 607
Jid

Asosiasion «Carnaval Foyal» fété senkantan’y, mé dimanch pasé anvil té plen moun ki té pè yo annilé kannaval 2016-la pas ni vijilans pirat kont atanta.

Kréyolad
Kréyolad 606
Jid

Sanmdi oswè anlo moun té désann anvil pou wè «Kaval Bwennzeng Festival». Ni yonndé moun ki té tibren krentif pas ni an boug ki di pou fè lafet, ni kouvè-difé an Frans é sa pa asiré ké ni kannaval an 2016.

Kréyolad
Kréyolad 605
Jid

2015 alé fè zafè’y dan le pasé, mi 2016 rivé bien paré. Mé es nou menm paré?

Kréyolad
Kréyolad 604
Jid

Lanné-tala nou pa té an nwé pas té ni gwo lalin jou nwel-la. Sa permet Adjilbè fè laribot-li an manniè flouz. Sa permet tou, anlo moun trapé an bon ripa nwel pa koté restoran «Ti-Balcon».

Kréyolad
Kréyolad 603
Jid

Vandrèdi pasé, Plato Roy pa té ni asé plas pou mété moun, sé té twazièm touw éleksion la CTM. Chaben prézidan Konsèy Ekzékitif ek Klod Liz prézidan biro Asanblé-a.

Kréyolad
Kréyolad 602
Jid

Dimanch pasé sa té cho toubannman, kou-tala labstansion pa fè tansion moun monté, i pa mété tet chouval-li douvan. Ladwet épi lé patriyot fè an gran sanblé pou ba péyi Matinik an chans.