Accueil

Kréyolad

Matinik
TCSPRÈ
Kréyolad 652
Jid

Lasimenn pasé la CACEM, Lavil Fodfrans épi an sendika (pa la CSTM) di yo paré pou fè TCSP-a roulé.

Matinik
CHOFÉ AN DÉVENN
Kréyolad 651
Jid

Tout simenn-tala chofè MOAZÏK ka pran bon fè. Ou sé di chien pisé anlè yo.

Matinik
DO NAL NI TROP!
Kréyolad 650
Jid

Kannaval-la poko pati mé ou sé di do Nal ni tronp. Ou sé di i ni anlo dèyè do’y, menmsi misié pa an léfan.

Matinik
TROP TAKS
Kréyolad 649
Jid

Dépi koumansman lanné-a ni moun ka wouklé red re dred. Apré gou chanpay la fini, yo konstaté fakti yo pa ka rété wosé.

Matinik
VIT FIMÉ
Kréyolad 648
Jid

Matinik nou vini telman frajil, nou pa ka sipòté solèy ankò, jijéwè vit loto nou. Moun pé pa admet solè ka abimé andidan loto yo, an bagay yo genyen bien chè. (Délè yo poko menm fini péyé’y)

Matinik
2017 : AN LANNÉ TOU NEF
Kréyolad 647
Jid

Lanné-a désidé chanjé liméwo sez an apré lan dé mil. I désidé koumansé anlot lanné doublevé doublevé, liméwo’y ké 2017. Sèpan ka chanjé lapo mé sé toujou sèpan.

Matinik
VIZITAJ
Kréyolad 646
jid

Lasimenn pasé, nou té ni vizit dé kandida ki pa ni lentansion atann pies pri, mè sosialis.

Matinik
ELEKSION KA VINI
Kréyolad 645
Jid

Ja ni an nan la CTM la. Gran sanblé pou ba péyi-a an chans, ka di i fè sa i té pé, pas té ni anlo bagay pou réglé. Kom ou pé pa kontanté tout moun, Chaben di i ka fè sa i pé. Kontel jik atjelman TCSP-a épi sé gran kar nef-la, ka gadé nou lè nou ka pasé Carrère.

Matinik
LABATWA
Kréyolad 644
Jid

Labatwa pres an fayit. Sa vré sé pandan périod-tala labatwa (ki padépartèmantal ankò) ka fè pli bel ek pli gwo chifdafer-li.

Matinik
TÉ LÉ TON
Kréyolad 643
Jid

Fanswa désidé partisipé an Téléthon-an. I té lé ton vini an bout lin-li a. Misié té di si i pa trapé dis ton, i pa ka viré lanné prochenn adan pies défi ankò.

Matinik
PRI MÈ
Kréyolad 642
Jid

Alen Ji, pé fè Fanswa bay filon oben djiyon. Misié maren-péchè ek dépi yonndé tan i pa fouti pousé kanno’y an manniè obidjoul si i pa ka tann bougonnen.

Matinik
ETISÉKOCHON AN ?
Kréyolad 641
Jid

Dépi yonndé jou asou bòdaj lari, nou ka wè gran pano réklam épi an mésaj ki pa djè fè moun kontan pies pies pies.

Matinik
I LARI
Kréyolad 640
Jid

Mardi pasé anlo moun ki té lé okouran sa ka pasé Lamérik té douvan télé-yo. Anlo alé dòmi asou an kochma. Yo té lé lè yo viré lévé, tann sé té an vié rev yo té fè. Mé tout radio, tout télé té ka kriyé an mwé: Donal Tronp é yo lé mò yo pasa mò, pas yo pa lé kwè.

Matinik
HALLOWEEN
Kréyolad 639
Jid

Mardi pasé an senmitiè, ni dé serten koté éti pa té ni limiè bouji. Ou sé di zafè limiè pasé lanmod. Fok di tou pandan tout simenn lan radio té mandé moun pa mété dlo an pòtaflè pou goumen kont moustik.

Matinik
CHARDEWON, CHARDEWON !
Kréyolad 637
Jid

Sé sa nou té ka tann an machann té ka kriyé simenn pasé, pas yo wouvè lapèch chadron-an.  I pa té ka kriyé chadron, asiparé lè i ka di sa, moun pa ka djè vini.  Mé lè’y ka di chardewon ou sé di i ka trapé plis lavant.

Matinik
ZÉPON NATIREL
Kréyolad 638

Vandrèdi pasé yonndé moun chonjé zépon natirel-la. Kidonk yo fè éfò pou palé lang kréyol ki ofiranmizi ou sé di i ka vini étranjé an bouch anlo moun. Yo jik fè dikté.

Matinik
WOULO LÉ MATININO
Kréyolad 636
Jid

Mardi oswè, téren foutbol Ladilon-an té bakfoul. Anlo matinitjé déplasé, mé yo pa té an wouj ver nwè, yo té an blé. Polo té mandé sa pou sipòté lé Matinino. Fok di avan match-la, (kon adan tout match) té ni bon pawol initil. Kontel Trinidad plen épi pofésionel, yo ké asiz anlè lé Matinino.

Matinik
SIMENN BLÉ
Kréyolad 635
Jid

Mwa oktob la sé dizièm mwan lanné-a ki ja pres dit, mé ou sé di sé mwa éti ni plis koulè.

Matinik
MATTHEW
Kréyolad 634
Jid

Mardi pasé tout moun té entjet ka atann Matthew (sa ki pa konnet anglé fok zot li Matjou).

Matinik
Kréyolad 633
Jid

Ni an boug ki té ja vini lontan Matinik. Misié chonjé i té wè anlo moun épi an boul chivé anlè tet-yo. I pa fè ni yonn ni dé, i di karekteman sé golwa ki la.