Accueil

Penti/Eskilti/Foto

Penti/Eskilti/Foto
Rad Kabann an ti kozé
Serge KECLARD

  Man alé wè, l'Atriom, adan sal André Arsenec-la, espozision-lapenti Alain Aumis, yo kriyé «Rad Kabann». Primié bagay ki soukwé-mwen, sé sé mèsè-bidim tablo-a andéwò é andidan sal-espozision-an.