Accueil

Ki wotè lajan sé éli politik-nou an ka genyen ?

Ki wotè lajan sé éli politik-nou an ka genyen ?

   Atè la Réinion, sé éli politik la pa pè mété déwò konmen lajan yo ka trapé chak mwa. Kon nou pé wè'y anlè foto-a ki anba ti teks-tala, anni yon sel adan yo ka viv épi 3.000 é tjek éwo. Tout larestan-an ka viv épi 5.000, 6.000 an montan. Kivédi sé mésié ek sé madanm tala ka bwè dlo-yo !

   Men, atè Matinik, ki manniè sa yé ?

   Konmen sé dépité ek sé sénatè-nou an ka trapé ? Ek sé pa anni salè parlèmantè yo fok nou konté. Yo ka risivwè dot lanmonné pou dot pos yo ni ek fok adisionnen tou sa pou rivé sav ekzaktiman wotè lajan ka débatjé anlè kont-yo chak mwa. San menm palé di sa ki ni kay ka lwé, lantoupriz sisi-sila kisasayésa...

   Laten yo fè pep-la sav konmen lajan yo ka pèsivwè chak mwa ! Davwè anlo ka fè wol yo ka défann lé madjendjen, moun ki ka pwan fè ek ka sirviv épi, délè, 600 éwo pa mwa...

Image: 

Pages