Accueil

Débownasion avan lè...

 Débownasion avan lè...

   Fok té wè sé sipòté Fwansé a anlè lé Chan Elizé lè étjip la Fwans bat étjip Beljik la. Yo vréyé kò-yo monté anlè, yo simen bon vokal, yonn bo lot, nonm kon fanm, vet kon matrité, konsidiré lé "Blé" té za genyen koup di monn lan. Lo vréyé-monté tala sé an bon bagay ba gouvelman MACRON pis pannan pep-la ka vréyé woulo-bravo ba foutbalè milionè, yo ka pwofité pou voté tibwen lwa ki ka dérayé madjendjen.

   Kon an 1998, lè zot wè lé "Blé" té pwan koup-la, anlo moun ka bat djol asou zafè "black-blanc-beur" la pou chaché fè nou kwè ki pa ki rasiz ankò nan péyi la Fwans. Men kou-tala, ou sé di sé anni yon koulè ki té ni adan lé "Blé" kivédi koulè nwè a. Sa dwet opozé tibwen moun dòmi kontel swédizan filozof Alain FINKIELKRAUT ki pa pè mété lidé rasis déwò.

   Si zot wè la Fwans viré genyen koup-la, sé menm djendjen-an ki ké rikoumansé : Blan ké fè zanmi-kanmarad épi Neg ek Arab pannan dé-twa mwa épi lè lé média ké bliyé zafè foutbol, sé Blan-an ké ripwan menm konpowtasion-yo. Sa tris pou di mé fok nou rivé admet sa davwè tout kouyon mò Sen-Piè kon tipawol-la ka di.

   Nou pé mandé kò-nou es ni an gran diférans ant sé gladiatè lépok women an oben sé tirayè sénégalè pannan dézienm ladjè mondial la épi sé Neg foutbalè jòdi-jou a ki ka chanté "La Marseillaise". Sel diférans ki ni sé ki Bazil té ka baré sé gladiatè-a ek sé tirayè-a ek sa ki té rété vivan té ka trapé an lanmonné-kod...  

   Epi lézom, sispann djélé-anmwé ! Lé "Blé" poko genyen...