Accueil

Lonnè épi respé ba zanmiyez, makoumè ek bokantè-nati !

Lonnè épi respé ba zanmiyez, makoumè ek bokantè-nati !

   Grand labitid-nou sé mété zanmiyez (lesbienne), makoumè épi soutou bokantè-nati (transgenre) adjendjen ! Nou toujou ka tiré méprizasion ba yo ek lè zot wè sé tjek moun fanmi-nou, nou ka mété'y asou koté konsidiré moun-tala té ni an mové maleng (maladi).

   Zafè nou ni labitid di ki Neg pa ka fè makoumè oben pa ka fè zanmi, sé an fouti kouyonnad ! Kon adan tout sosiété asou latè, sé sosiété kréyol la ni zanmiyez, makoumè ek bokantè-nati adan yo tou (aussi). Sel bagay sé ki yo blijé séré kò-yo afos nou salop épi yo. Kifè yo ka fè wol yo kon tout moun, yo ka mayé épi an moun ki pa adan lamakoumétri(homosexualité), yo ka jis fè yich, mé nan fondok tjè-jo, yo ka soufè bon kalté soufè a pannan tout lekzistans-yo. Sé pa kéchoy éti nou andwa asepté an pies kalté manniè.

   Jou 17 mé tala sé jou éti, oliwon tout latè, sé moun-tala ka mandé ki nou respekté dwa-yo ek yo ni toutafetman rézon. MONTRAY KREYOL épi yo a 200% !...