Accueil

Bel manjé kréyol

Bel manjé kréyol
"LE POISSON ROUGE", UNE DÉLICIEUSE PARENTHÈSE CRÉOLE
Chabine Lamontay

  En Martinique, il arrive en pleine semaine que l'on ressente soudainement une envie irrésistible de déguster un bon poisson frit à l'heure du déjeuner.

Bel manjé kréyol
NI YONNDE TI RESTORAN SE KOUPE-DWET TOUBANNMAN !

   Nou toujou konpwann sé lè nou kay adan restoran ki wototo nou ké trapé bel manjé.

   Sa pa vré pies ! Davwè, pli souvan ki rarman, ou kay dépansé lajan'w adan an restoran ki ni an gran non ek an gran répitasion épi lè ou fini manjé, ou ka santi ou pa djè satisfet. Délè menm, ou ka désivwè ek ou ka rigrété sé koté-tala ou té chwézi.