Accueil

Le bloc-notes de Léandre MARIMOUTOU

Le bloc-notes de Léandre MARIMOUTOU
ALANTOU PAK
Léandre Marimoutou

    Lontan avan karenm  moun za ka tjenbé krab,  ratiè (zatrap) za  pozé épi bandé an djol  twou-a silon kaka krab-la gwo ouben piti.

Le bloc-notes de Léandre MARIMOUTOU
Entèvansion Sanblaj pou fè kréyol lékol lè 28 oktob 2017 pou jounen entènasional kréyol pa koté Sendomeng adan kad sétiem Sanblé Pep Karayib (A . P. C . Asamblea de los Pueblos Del Caribe).
Léandre MARIMOUTOU

Jòdi-a, nou manmay péyi Lakarayib ansanm ansanm nou  isi-a Sen-Domeng pou katjilé ek bokanté asou anlo bagay pou dèmen lavi nou, ta fanmi nou, ta péyi nou, ta Lakayayib épi pou ta tout pep asou latè pli bel pli bien.

Le bloc-notes de Léandre MARIMOUTOU
Léandre MARIMOUTOU

     Dépi dé lanné lasosiasion Blogodo mété doubout pa koté Mònwouj an atilié kréyol ; Blogodo sé an bann manmay ki mété ko yo ansanm dépi dis lanné pou chanté kantik nwel .