Accueil

NI SA KI KONPWANN YO PE BA MOUN LISON MILITANTIZ

NI SA KI KONPWANN YO PE BA MOUN LISON MILITANTIZ

   Sé jou-tala, nou ka anni wè paret anlo moun nou pa janmen wè pies koté mé ka ba moun lison militantiz.

   Ki sa ki ba yo dwa vréyé labou anlè dé sèten Matinitjé ki ka goumen ba péyi-a pasé, délè, 20, 30, jik 40 lanné menm ? Koté yo té yé lè fok té goumen kont barak Krev-Tjè a, nan komin Sentàn ? Koté yo té yé lè falé té goumen kont marina o Maren an ? Koté yo té yé lè fok té opozé an sosiété méritjen dépotjolé sab Macabou a ? Koté yo té yé lè fok té goumen kont bétonnizasion Bitasion Ségino nan komin Lowen ?
   Nou pé miltipliyé ekzanp kon sa ki ka montré ki pèsonn pa andwa, jòdijou, vini bat lestonmak-li ek ba lézot lison militantiz konsidiré sé yo primié-douvan ki chaché pété tjou Bétjé. Sa ka fè siek ki Neg péyi-tala ka goumen kont sé mésié, dépi avan labolision lestravay menm ek chak konbatan pòté kontribision'y a nivo'y.
   Zafè kontjirans pou sav es entel pli militan, pli djok, ki entel, sé an fouti kouyonnad ! Sé bagay ki ni yon sel rézilta : kréyé divizion ant sa ki ka goumen kont sistenm kolonial la ek rann nou pli flègèdè ankò ki nou za yé a. Kifè nou blijé mandé sé kanmarad-la arété épi sa titak ! Nou pa adan pies kalté kouskouri pou sav kiles ki pli vayan ki lézot.
   Nou adan an goumen sérié ka ekzijé ki nou tout la sanblé... 
Image: 

Pages