Accueil

Té ni bon moun pou pwan TCSP-a

Té ni bon moun pou pwan TCSP-a

   Abo TCSP-a trapé an Epi la-CTM rivé, i ripwan dosié-a ki ansien Konsey réjional la té enkapab fè fonksionnen a ek Louis BOUTRIN, reskonsab "Transpò" adan nouvo kolektivité-a, pòté mannev pou sa démaré krab-la magré lo difikilté-a ek koraj-la i jwenn asou chimen'y lan.

   Epi balan kritik-la TCSP a sibi a, balan kouyonnadri tout kalté model jounalis tèbè rakonté anlè do'y la, lo pawol initil sé moun PPM la vréyé a, nou sé pé kwè ki pèsonn pa té ké pwan'y jou-a i té ké démaré a kivédi jòdi-a, lendi 13 out.

   Enben, sé pa sa ki fet pies ! Kon nou pé wè anlè foto-a ki ka ilistré artik-tala, ni bon moun ki vini pou batjé abò sé lotobis bidijoul-la ek abo yonndé taksiko séyé koré chimen'y. tout bagay pasé nawflaw.

   WOULO-BRAVO BA LA-CTM !...patjé kritik dépi yonndé lanné davwè pliziè fwa i té pou démaré ek i rété doubout. I té pres kon an zonbi, an Mons Loch Ness toubannman pis sé té "Ou wè'y, ou pa wè'y !". Tout moun té ka fè bon djendjen épi sé bel lotobis klimatizé tala ki ka sanm kongolio.