Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

SI ZOT WÈ SÉ TÉ FANM KI TÉ FÈ SA…

SI ZOT WÈ SÉ TÉ FANM KI TÉ FÈ SA…

Tout moun tann palé, ni dé simenn di sa, di an pwosé ki fet nan péyi Gwadloup : an boug té pòté plent kont métres-li davwa i té trapé an kriz kardiak toupannan yo té ka koké ek madanm-lan anni chapé kò’y olié i té kriyé lè SAMU. Nonm-lan mantjé mò, mé yo rivé sové’y ek i désidé pòté afè-a douvan lajistis pou sa yo ka kriyé an fwansé {« non-assistance à personne en danger »}.

Sa ki té komik bon kalté komik la jou pwosé-a, sé ki métres-la vini akonpayé di mari’y ki, silon lapres, té…padonnen’y. Mé non selman mari-a té la, mé tout fanmi fanm-lan ! Papa, yich, tonton, marenn kisasayésa…Enben, ki sa ki pasé ? Lajistis akité fanm-lan ! Lajistis pa menm ba’y an ti dé fwan-kat sou lanmann ! Si zot wè sé té an nonm ki té chapé-kouri-ladjé métres-li lè manzel té fè an kriz kardiak, asiré-pa-pétet, sé jij-la té ké fann tjou’y. Ek, natirelman, tout kalté model féminis té ké vréyé labou pou dénonsé nonm iresponsab tala.

Ni an lot afè ki woulé lanné pasé, atè Matinik, kou-tala. Adan an lotel lakot Karayib ka risivwè moun ki bizwen fè an ti koké vitman-présé, an nonm trapé lanmò’y toupannan i té ka koké an fanm davwa misié té valé twop Viagra. Ki sa fanm-lan fè ? Kon lotel-la adan an ti lans ki izolé, lwen di lawout luiloudé a, enben manzel pa fè ni yonn ni dé, i batjé boug-la abò loto misié (an 4/4), i monté mòn-la jik nan bòdaj lawout luiloudé a ek i foukan ay fè zafè’y ! Mé avan sa, i té pwan pokosion mété misié nan plas chofè-a ek suiyé tout siej ek volan loto-a pou lapolis pa té touvé pies mak-dwet. Boug-la, ki té mò, rété la, kouché anlè volan 4/4 la pannan pres an matiné jik lè dé sèten moun touvé sa dwol ek yo fè kriyé lapolis. Enben, ki sa ki fet apré sa ? Sé nan tjou propriyétè lotel la lajistis pri ! Yo fè’y an pwosé davwa yo déklaré sé li ki té kondui loto-a anlè mòn-la pou yo pa té touvé kò moun-mò a adan an chanm lotel-li a. Erez-di-bonnè, avoka’y rivé plédé ba met lotel-la ek érisi démontré ki sé pa té misié ki té lotè vakabonnajri-tala. Si zot wè sé té an nonm ki té fè menm bagay-la, si sé té an nonm ki té chapé-kouri davwa fanm-lan i té ka koké a té mò nan bra’y, asiré-pa-pétet tout kalté model fanm ek féminis té ké djélé anmwé kont nonm ki sé an ras iresponsab !

Twaziem bagay ki trajik ankò, toujou atè Matinik : lot jou-a, an madanm bliyé abò loto’y ti bébé 3 mwa’y pannan pres an lajounen antiè. I ay an travay-li nofwapman ek nan finisman laprémidi-a, i ay chèché ti bébé-a lakrech. Sé moun lakrech-la di’y ki i pa té janmen depozé timanmay-la jou-tala ! Kidonk ti bébé-a mò swef ek chalè adan loto fèmen an. Si zot wè sé té an papa ki té bliyé yich-li adan menm kondision-an, asiré-pa-pétet, fanm té ké tonbé an zo’y pou dénonsé iresponsabilité’y.

Man pa lé di ki nonm pi bon ki fanm. Sé pa sa pies ! Sa man lé di sé ki nonm kon fanm ni défo-yo ek ki, soutou atè lé-Zantiy, fanm ka konmet pres otan vakabonnajri ki nonm. Moun pa ka palé di sa, lapres pa ka di hak, sé asosiyasion féminis-la ka séré sa, mé sé lavérité ki la ! Kontel ankò ni kat lanné di sa, adan an sité y ka kriyé « Zannanna », kartié Mòn Vè, nan komin Wobè, an fanm té ay wè lapolis pou déklaré ki nonm-li té ka fouté’y kou. Féminis pwan konba-a pou yo, pawol kouri-monté-désann, jik tan yo fini pa dékouvè ki sa pa té pli vré é ki fanm-lan té ka kònen mari’y alé pou viré !

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages