Accueil

Sé sa ki vré mirak foutbol-la

   L'Islann sé an tou piti péyi, an péyi mongonyon, ki ni anni 300.000 moun ka viv adan'y kivédi pres 100.000 moun an mwens ki Matinik oben Gwadloup. An plis, i ni an klima ki fwet kité fwet ka alé davwè sé an zil ki pres kolé bò Pol Nò. Sa ka fè ki pa ni anpil mwa adan lanné-a éti sa posib jwé boul asou an téren kidonk chanpiona foutbol islandé a pa djè vidjò. Pòtigal sé an péyi ki grandè la Guiyàn fwansé épi 10 million moun ka viv adan'y ek i ni an chanpiona foutbol ki wo toubannman épi dé jwè ki mapipi kon Cristiano RONALDO oben NANI.

   Adan an lot espow ki foutbol__basket, hannbol, volébol kisasayésa...__sa enposib ki an étjip islandé genyen an étjip pòtidjé oben an étjip nenpot ki lot péyi éwopéyen. Genyen asou yon match, nou lé di, asou yon sel match. Sé anni adan foutbol an mirak kon sa posib. Kontel adan sé lanné 60-la, létjip pwofésionel brézilien Santos, té vini jwé Matinik ek yo fè match nil épi séleksion matinitjé a. Asou an match, adan foutbol, tout bagay posib. Sé sa ki ka fè belté ek lentéré espow-tala. Parkont, menm asou yon sel match, létjip basket La Gauloise Trinité, pa ekzanp, pé pa bat an gran étjip la NBA chanpiona méritjen an. Adan basket, volébol, hannbol kisasayé sa..., pa ni ensertitid si ni an two gran diférans ant sé dé étjip-la. 
   Sé kon sa adan match lakoup l'Ewop la ki fini opozé l'Islann ek Pòtigal Cristiano Ronaldo a, yonn adan sé mèyè jwè asou latè, abo sé Islandé-a té dominé, abo adan prèmié mitan-an, yo pres pas menyen boul-la, yo érisi rézisté ek yo jis matjé an bi pou égalizé. Pèsonn pa konnet pies jwè islandé, menmsi dé serten adan yo ka jwé adan dé étjip pwofésionel anglé, siédwa oben alman. Yo pa ni gran vèdet kon RONALDO, mé magré sa yo fè Pòtigal mété an jounou atè. 
   Mèyè létjip islandé a pé ké djè ay lwen adan tounwa-a, men zafè i érisi tjenbé larel douvan létjip Pòtigal la, sé ja an gran siksé ba yo...
 
Vokabilè :
 
Abo : malgré que.
Davwè : parce que.
Erisi : réussir.
Kisasayésa : etc.
Kontel : par exemple.
Mapipi : extraordinaire.
Mèyè : peut-être. 
Mongonyon : nain.
Vidjò : puissant.

Pages