Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

SE KREYOL NOU YE KI YO LE KI YO PA LE !

Raphaël CONFIANT
SE KREYOL NOU YE KI YO LE KI YO PA LE !

   Dans le cadre du Mois du créole organisé par la ville de Schoelcher, sous la houlette de José ALPHA, le dramaturge bien connu, diverses conférences ont été prononcées sur les principaux aspects de la langue et de la culture créoles.

   C'est ainsi que Gerry L'ETANG a abordé l'aspect anthropologique de la question, Daniel BOUKMAN, celui de la graphie de la langue créole et Raphaël CONFIANT, celui du créole comme forme de résistance à l'oppression esclavagiste. La semaine prochaine, Judes DURANTY traitera de la littérature créolophone et des ses œuvres en particulier.

   Voici le texte de la conférence prononcé par R. CONFIANT le vendredi 11 octobre...

 

***

Bonswè tout moun,

Mèsi anpil davwè zot vini kouté mwen !

  Sé palakoz misié José Alpha man la douvan zot pou sa palé asou sa moun lontan té ka kriyé « zépon natirel » nou__ritjenn pawol-tala « zépon natirel-nou »__kivédi lang kréyol la. Sé palakoz kanmarad-mwen José davwè sa ka fè nanni-nannann man pa ka fè konférans asou kréyol ankò. Dayè, sé José ki chwézi tit konférans oswè-a ek sijé’y. Abo man pa toutafetman dakò épi lidé ki kréyol sé lang rézistans, man asepté vini ek man kontan man la an finaldikont.

   Poutji man té sispann fè konférans asou kréyol, sé davwè, an lè, moun anni fèmen mwen adan défans lang kréyol konsidiré sé sel bagay man té konnet fè. Sa vré ki sé mwwen ki fè primié diksionnè kréol matinitjé, sa vré ki sé mwen ki matjé primié roman an kréyol matinitjé, sa vré ki sé mwen ki pibliyé primié diksionnè titim matinitjé, sa vré ki man té adan étjip-la ki, ant 1979-1982, ki fè primié jounal matinitjé an kréyol, « Grif An Tè », mé man toujou entérésé mwen a anchay dot bagay ki kréyol. Tou sa man ka di zot la-a, sé pa pou vanté kò-mwen pis man pa bizwen sa ek dayè man pa ka chèché pies pos politik. Man ka di zot sa pou zot sav ekzaktiman sa ki moun-lan ki ka palé ba zot la oswè-a. Lé-média ka ba nou an zimaj di tel oben tel moun mé pli souvan ki rarman, sa pa ka koresponn a sa moun-tala yé vréman.

   Kidonk man toujou entérésé kò-mwen adan anchay bagay ki pa direktiman lianné épi kréyol. Kontel man té adan l’ASSAUPASU, zanset l’ASSAUPAMAR, lè nou goumen kont baraj krev-tjè a ek apré man milité pandan 15 lanné adan l’ASSAUPAMAR bò dé moun kon MALSA, LOUIS-REGIS, TOURBILLON oben EGA. Kidonk man sé an militan ékolojis. Mé man sé an militan politik tou pis man té vis-prézidan MODEMAS là zot wè parti-tala kréyé. Man sé an met-lékol ki montré timanmay palé anglé pannan 16 lanné adan dives lisé avan man antré Linivèsité pou travay kantékant épi Jean Bernabé.

   Kidonk ékolojis, militan politik, pwofésè anglé etc…, zot ka wè ki tou sa pa té lianné épi kréyol ek man pa lé pèsonn fèmen mwen adan défans lang kréyol menmsi man toujou défann li. Mé man défann li kon Térez ek Joko LEOTIN, kon Joby BERNABE, kon MONCHOACHI, kon Daniel BOUKMAN ek anchay dot manmay ek man kontan wè ki jòdi-a ni an larilev épi moun kon Jean-Marc ROSIER, Serghe KECLARD, Roland DAVIDAS etc. Epi pou bout asou zafè moun-la ki ka palé douvan zot la, si sa vré ki man matjé 5 prèmié liv-mwen an kréyol, apré sa man matjé an patjé liv ki pa ni ayen pou wè épi kréyol : yonn alè Aimé CESAIRE, an lot anlè Paul GAUGUIN, an lot asou Frantz FANON, an lot ankò asou François DUVALIER.   

   Man kwè ki atjèman zot sav ekzaktiman ki moun ka palé douvan zot la oswè-a, mé fok pa man bliyé di ki man sé pli mové ras Matinitjé. Man sé an Chaben ek Chaben pa bon menm ! Chaben pa janti, pa poli, ek yo bien sanfoutépamal di sa moun pé pansé di yo. Chaben sé moun ki pa ka kité pèsonn maché anlè bout zotey-yo ek yo toujou paré pwan nenpot ki goumen menmsi yo sav yo pé ped.

   Bon, ba mwen palé zot di sijé-a ki patwon-mwen ba mwen katjilé asou’y la oswè a : kréyol kon lang rézistans matinitjé. Déjà-pou-yonn, sa vré ek sa pa vré an menm tan. Poutji ? Sa pa vré si nou gadé ki manniè kréyol fet kivédi ant 1620-1670 kidonk adan 50 lanné selman. Nan lépok-tala, té ni 3 popilasion diféran adan sé diféran zil-la, Kalinago, Ewopéyen ek Afritjen, mé poko té ni kann. Dayè, Ewopéyen pa té ka janbé l’Atlantik pou vini fè agrilti atè l’Anmérik. Yo té ka vini davwè nan lidé-yo, koté-tala té El Dorado kivédi an koté ou té ka touvé lò toupatou. Malè pou yo, pa té ni lò adan bannzil lé-Zantiy la ek kolonizasion Matinik ek Gwadloup mantjé kalpaté pliziè fwa. Wa la Fwans té boufi épi dé koloni ki pa té ka rapòté lanmonné ba’y ek sa ki sové kolonizasion-an, sé zafè yo fouté déwò di Brézil yonndé Juif ki débatjé Matinik ek ki mennen-vini zafè transfòmasion sik kann-lan. Yo vini pa koté 1660-70 mé lè yo vini lang kréyol la té za ka ekzisté. Poutji ? Parce que comme disent les linguistes, dans les 50 premières années de la colonisation des îles, il y a eu « urgence communicative ». Sa lé di ki asou dé tou piti téritwè, ou té ni etsétéra lang : sé Kalinago-a té ka palé arawak ek kalinago ; sé Blan-an té ka palé pwatèvin, norman, vandéyen etc. ; sé Neg-la té ka palé éwé, fon, wolof, bambara etc…Lè zot wè an kalté model sitiasion kon sa ka fet, oblijéman ni an lang ki nef ka tijé pou pèmet tout moun konpwann kò-yo. Sé kon sa kréyol paret ! Adann an lépok éti poko té ni kann, poko té ni bitasion ek sé esklavaj domestik ki té ka woulé. Dayè nonb Blan ek nonb Neg té pres menm-parey adan sé 50 primié lanné-tala.

   Ki finaldikont nou pé tiré di sa ? Yonn : kréyol pa fet andidan sistenm bitasion-an ; dé : kréyol té ni twa manman an menm yann (yonn kalikabo, yonn blan, yonn nwè). Née dans l’espace de la plantation coloniale (structure socio-économique coloniale de production sucrière), la langue créole est d’abord la langue du travail et va se structurer dans la violence que la colonisation imprime aux corps.Née dans l’espace de la plantation coloniale (structure socio-économique coloniale de production sucrière), la langue créole est d’abord la langue du travail et va se structurer dans la violence que la colonisation imprime aux corps.Née dans l’espace de la plantation coloniale (structure socio-économique coloniale de production sucrière), la langue créole est d’abord la langue du travail et va se structurer dans la violence que la colonisation imprime aux corps.Dayè, an bagay nou toujou ka bliyé sé ki sé kolon-an ki té ka débatjé isiya pa té sa li ni ékri pis lékol gratui, laik ek obligatwè fet an Fwans an 1880 épi misié Jules FERRY kivédi 2 siek apré kolonizasion lé Zantiy. Majorité sé kolon-an té dé « serfs » kon yo ka di an fwansé, dé djouk kon nou sé pé di an kréyol, ek dézienm bagay ki pòtalan : yo pa té ka palé fwansé.  Nan 17è siek-la, lang fwansé-a poko té ka ekzisté ek sé kolon-an té ka palé nowman, pikaw, vandéyen kisasayésa…Dayè, adan siek apré a, kidonk 18è la, lè zot wè gawoulé fwansé a, révolision fwansé a pété, an 1789, sé révolisionnè-a té enkapab difizé mésaj révolisionnè yo. Kifè yo mandé an labé, labé Grégoire fè sa yo kriyé « une enquête sur les patois de France et les moyens de les éradiquer ». Menm Labé Grégoire tala ki té adan « Comité des Amis des Noirs » ek ki goumen pou yo té aboli lestravay an 1793. Sé poutji plas-la ki douvann légliz Tè-Senvil la ka pòté non’y jòdi-jou. Kidonk annou tiré adan kabech-nou zafè ki sé kolon blan-an té moun ka palé fwansé ek ki té sa li ek ékri !

   Tou sa pou di ki kréyol pa fet, pa né, kon anlo moun pé kwè, di an rézistans neg ek i pa an lang neg mé an lang kalinago-neg-blan kon man za esplitjé’y. Mé après 1670, anfwa sik kann lan anrichi sé kolon-ann ki vini Bétjé anmizi-anmizi, lè yo chayé vini isiya etsétéra Neg, an lè, kantité neg vini dé fwa, senk fwa, dis fwa, senkant fwa pi gran ki kantité Blan ek a lè-tala, andidan bitasion-an, sé sé Neg-la tousel ki pwan kréyol la anlè zépol-yo. Ek nou pé di ki, andidan bitasion-an, pa avan sa, kréyol-la vini an lang rézistans ba yo. Ki manniè sa ? Eh bien, une fois enrichis grâce à la canne à sucre, les Békés ont renié le créole à la toute fin du 17è siècle et ont commencé à le qualifier de « jargon des Nègres » tout en continuant à le parler quotidiennement. Ils avaient désormais les moyens de faire venir de France des précepteurs pour éduquer leurs enfants et leur apprendre le français qui peu à peu se normalisait, se dotant d’une orthographe, d’une grammaire et d’un dictionnaire, celui de l’Académie française.

   Les esclaves nègres, eux, parlaient des langues ouest-africaines comme l’éwé, le fon, le wolof ou le bambara, mais arrivés dans la plantation, comme vous le savez, les maîtres les séparaient afin qu’ils ne puissent pas se comprendre et fomenter des révoltes. Rézilta-a sé ki menm adan an gran téritwè kon Ayiti pies lang afritjen pa réyisi sirviv. Sel solision Neg-la té ni sé té batjé adan kréyol-la pou i té pé tjenbé larel adan bitasion-an. A ce propos, encore une légende à évacuer : il y a toujours eu des Africains en Martinique jusqu’en 1848. Pourquoi ? Parce que la fécondité des Négresses créoles était trop faible pour assurer le renouvellement de la force de travail sans compter deux autres éléments : il faut attendre l’âge de 10 ou 12 ans pour qu’un enfant nègre soit en mesure de travailler d’une part et d’autre part, beaucoup de femmes étranglaient leur bébé à la naissance à l’aide du cordon ombilical d’où l’expression « Man pa ka fè yich ba lestravay ». Le Béké s’est donc trouvé, durant 3 siècles, obligé de faire venir des Africains et pendant 3 siècles les Nègres créoles n’ont cessé de côtoyer des Nègres africains. Autrement dit le contact avec l’Afrique n’a jamais été totalement rompu et c’est ce qui a permis au tambour, au vaudou, au quimbois, à certaines pratiques médicinales etc…de continuer à vivre aux Antilles. Mé magré toujou té ni Afritjen ka vini, sa pa pèmet pies lang afritjen anchouké lakay-nou ek dayè, lè yo té ka rivé, met-la té ka mété yo an staj bò sé Neg kréyol la pou yo té apwann palé kréyol o pli vit. Falé yo té konpwann lod sé koumandè-a ek sé jérè-a !

    Kifè pli sé Bétjé-a té ka batjé adan lang fwansé a, pli sé Neg-la té ka batjé adan lang kréyol-la ek anmizi-anmizi, yo vini konsidéré’y kon zépon natirel yo. Anni gadé yonndé esprésion : « Man sé Kréyol man ni kouraj », « Wouvè lawonn, bel kréyol » etc…Epi sé yo, sé Neg-la ki kréyé kilti kréyol la : sé pa fanm bétjé ki envanté latjuizin kréyol pis sé fanm nègres ki té ka fè manjé ; sé pa nonm bétjé ki envanté jaden kréyol pis sé neg ki té ka tjenbé madjoumbé-a ; sé pa doktè bétjé ki kréyé lapotitjè kréyol ek rimed-razié mé sé vié Neg-la ki té rivé gadé yonndé konsésans afritjen ; sé pa mizisien bétjé ki kréyé ni bèlè ni bidjin ni mazouk ni vals kréyol davwé sé Mozart ek Beethoven yo té enmen kouté.

   Kidonk sa ka pozé an gwo poblenm : sé Neg ki mété doubout pres tout kilti kréyol-la, mé mi anvwala dé sèten moun ka vini di yo jòd-jou ki yo pa ni dwa kriyé kò-yo kréyol. A ce propos, il importe de distinguer 3 périodes dans l’utilisation du mot « créole » qui vient du portugais « criolho » qui soit-dit en passant, signifie aujourd’hui au Brésil « sale nègre » :

   __La première période qui va de 1620 à 1848 : ce mot est employé indifféremment pour les Blancs et les Noirs nés dans les îles par opposition aux Blancs européens et aux Nègres « bossals » nés en Afrique. Tant chez le père Labat au 18è siècle que chez Victor Schoelcher au 19è, et chez la plupart des chroniqueurs, on trouve couramment les expressions de « Blancs créoles » et de « Noirs créoles ». Et même au début du 20è siècle quand nos soldats vont être enrégimentés dans des « Bataillons créoles » lors de la guerre 1914-18.

   __La deuxième période commence en 1848, à l’abolition définitive de l’esclavage donc : jusque-là, la question de savoir à qui appartenait les îles, qui était le légitime habitant des îles ne se posait pas puisque les Nègres n’étaient pas considérés comme des êtres humains mais comme des biens meubles. Mais une fois l’esclavage aboli, cette question devient cruciale : les vrais autochtones, les Kalinagos ayant disparu par génocide, les Békés se déclarèrent subitement les néo-autochtones et donc les seuls créoles. Les Noirs n’étaient à leurs yeux que des Africains qu’ils avaient fait venir temporairement aux Antilles et qui devaient regagner maintenant, deux siècles et demi plus tard donc, la terre de leurs ancêtres. Il n’y a pas que les Békés américains à avoir eu cette idée scélérate. Les Blancs américains aussi la mirent en pratique en créant artificiellement deux états sur la côte Ouest de l’Afrique où ils renvoyèrent nombre de leurs esclaves : le Libéria et le Sierra-Leone. Kidonk, si man ka konpann bien, zanset mwen koupé kann ba’w épi chenn nan pié-yo pandan 3 siek, ou pa janmen péyé yo, ou fè yo wè bon mizè, épi kon aprézan lestravay vini aboli, ou ka mandé yo pati, chapé. Bonda manman’w, Bétjé-a ! C’est ce que j’ai lancé au visage d’un Béké un jour au cours d’une réunion visant à établir un terrain de discussion entre Békés et Nègres dans les années 80. Epi man ajouté : Matinik sé ta mwen ! Sé 10 fwa plis ta mwen ki ta’w ek sé wou ki pou déviré an Ewop.

   Quand la houleuse discussion s’apaisa et que j’eus fini, en bon chaben que je suis, d’interloquer nos interlocuteurs békés (il y avait du côté nègre, Jean BERNABE, Raymond RELOUZAT, Serge DOMI et quelques autres), je leur ai dit plus calmement : prenez l’exemple de Sant-Domingue devenu Haïti. Vous, les Blancs, quand vous êtes venus aux Amériques, vous n’avez cessé de donner aux terres que vous colonisiez des noms européens : Nouvelle-Espagne, Nouvelle-Grenafe, Nouvelle Angleterre, Nouvelle France (le Québec d’aujourd’hui) etc..etc…Or, qu’ont fait les Nègres d’Haïti, lorsqu’au terme d’une guerre féroce de 12 ans contre l’armée de Napoléon Bonaparte, ils conquirent leur indépendance ? Qu’a fait le général en chef Jean-Jacques DESSALINES ce 1er janvier 1804 où il proclama la naissance d’un nouveau pays dans la ville de Gonaïves, la première république noire du monde moderne ? Il aurait pu, vous imitant, rebaptiser votre Saint-Domingue en Nouveau-Dahomey ou Nouveau-Congo. Or, il ne l’a pas fait ! Il a décidé de redonné à l’île son ancien nom amérindien, son nom taino, « Ayiti » qui signifie « Terre de hautes montagnes ». Que signifie pareil geste ? Il signifie ceci : ce sont désormais nous, les Noirs, les néo-autochtones de ce pays ! Ce pays nous appartient car nous l’avons arrosé de notre sueur et de notre sang. Nous sommes, symboliquement, les descendants des Tainos que vous, vous les Blancs, avez massacrés jusqu’au dernier.

   Ce geste signifiait-il pour autant que DESSALINES tournait le dos à l’Afrique ? Aucunement ! Simplement, il prenait acte d’une réalité : nul ne peut changer l’histoire. Aucune baguette magique ne peut faire que Jules César n’ait pas envahi la Gaule, que les Arabes n’aient pas envahi l’Afrique du nord, que les Aryens n’aient pas envahi l’Inde, repoussant les Dravidiens noirs tout au sud de ce pays etc…etc…L’histoire du monde regorge d’exemples de ce type. Aucune baguette magique ne peut faire que les Européens n’aient pas charroyé des Africains comme esclaves aux Amériques. Le philosophe français DESCARTES a résumé cela en une formule lapidaire : « Même Dieu ne peut pas changer le passé ! ». Pardon pour les croyants de toutes religions qu’il y a dans cette salle, mais votre dieu ou vos dieux que vos livres sacrés qualifient d’omnipotent, de tout-puissant, eh bien, il y a au moins une chose et une seule sur laquelle vient buter, se fracasser même, cette omnipotence : le passé. Donc que de simples mortels cherchent à réécrire l’histoire est tout simplement ridicule. DESSALINES n’a pas cherché à le faire, lui, il a pris acte de l’histoire à savoir qu’il y a désormais des Noirs qui, par la violence de l’histoire, se sont enracinés, se sont autochtonisés en Amérique et que ce continent est désormais leur continent, même si cela n’empêche en rien d’établir des liens forts avec les cousins d’Afrique et surtout de valoriser au maximum les éléments africains qui ont réussi à survivre au sein de la nouvelle culture qui est née à savoir la culture créole.

   __la troisième période dans l’histoire du terme « créole » s’ouvre dans les années 90 du siècle dernier lorsqu’Aimé CESAIRE et Camille DARSIERES vont planter le « Courbaril de la réconciliation » sur l’Habitation Clément, propriété du plus riche Béké martiniquais, Bernard HAYOT. Dans la foulée 200 Békés vont publier dans « France-ANTILLES » une tribune dans laquelle ils déclareront reconnaître l’esclavage comme un crime contre l’humanité. Puis, peu à près, sortira de terre l’association « TOUS CREOLES » dont chacun sait qu’elle est manipulée par les Békés. Kidonk si man ka konpwann bien, ba sé Bétjé, nou pa té moun pannan lestravay pis nou té meb. Apré labolision, sé yo sel ki Kréyol dapré yo ek nou sé Afritjen ki pou déviré lakay-yo. Epi nan finisman 20è siek-la, sibitman, mi anvwala nou tout la « Kréyol ». Ay fè an lous pété an nen-zot kon man réponn an jenn Bétjé ki té éséyé kontakté mwen pou vini adan djendjen-yo a. Es sa lé di man rayi Bétjé ? Piespa ! Sa man ka di sé ki sé pa yo ki pou défini sa nou yé. Yo pa ni pies kalté léjitimité pou di sa nou yé. Soutou ki péyi-tala sé laswè ek san zanset-nou ki pèmet li doubout. Soutou ki sé entèlijans zanset-nou ki pèmet tout kilti kréyol la (latjuizin, rimed-razié, bèlè, bidjin, architekti, jaden kréyol etc.) dévlopé kò’y. Lè nou ka pézé sa zot, Bétjé pòté adan’y ek sa nou, nou pòté adan’y, balans-lan sé pa koté nou i ka panché. Kidonk pa rété la épi zafè « TOUS CREOLES » zot la !

   Bon, si le terme « créole » défrise certains, s’il les gêne, alors qu’il provient simplement du mot latin « creare » qui signifie « créer », eh bien changeons-le ! Appelons notre langue le wanakaérien, le matininien, le kalinaguien et tout ce qu’on veut, mais sachons bien qu’elle est née en Amérique et que l’Amérique nous appartient ! Man pa kay ladjé péyi-tala ba pèsonn pou man ay viv an lot koté aloski sé travay zanset esklav-mwen, laswè-yo, soufwans-yo, ki pèmet mété péyi-tala doubout. Je ne fais, personnellement, aucune fixation sur le « terme » créole.

   La langue créole n’est donc pas née d’une résistance, comme on l’a vu, mais d’une urgence communicative, mais une fois que le succès de la canne à sucre a bouleversé la donne et que les esclaves sont arrivés par dizaines de milliers, ils l’ont accaparé, ils en ont fait leur langue, se reconstruisant, se recréant peu à peu dans une nouvelle culture faite d’apports amérindiens, africains et européens et beaucoup plus tard asiatiques et moyen-orientaux. Je ne peux pas terminer mon propos sans songer à notre grand ami récemment décédé, l’égyptologue Alain ANSELIN, celui dont Cheick Anta DIOP disait avec humour : « Je n’ai qu’un seul descendant intellectuel. Il vit aux Antilles, s’appelle Alain ANSELIN et est un Mulâtre. » Pourquoi je pense à lui ? C’est parce que quand il a voulu développer l’égyptologie aux Antilles et surtout publier ses « Cahiers d’Egyptologie », dont voici un exemplaire, il s’est tourné vers nous, vers Jean BERNABE et le GEREC. Et pourquoi ? Parce que les tenants de la Négritude lui avaient ri au nez. De même que ces mêmes personnes m’avaient ri au nez lorsque j’avais proposé la création d’une Licence de langues et cultures africaines dans notre université. « Ca mène à quoi ? » m’avaient-il lancé « A quel métier ? ».

   La Créolité est favorable à toutes les langues de nos ancêtres. C’est ainsi que nous avons réédité pour la première fois le « Dictionnaire français/caraïbe » du Père BRETON qui date du 17è siècle. C’est ainsi que nous avons publié la revue caribéenne d’égyptologie. C’est ainsi que nous avons financé la création d’une méthode d’apprentissage du tamoul grâce au professeur LOGANADIN, originaire de Pondichéry, et instauré un diplôme d’université de tamoul. C’est ainsi que nous avons instauré des cours de chinois et de japonais dans notre faculté des lettres. Je souhaitais aussi un cours de wolof et j’ai mis à contribution durant des mois le journaliste bien connu Adams KWATEH, qui pourra vous le confirmer, pour qu’il enregistre un livre entier d’apprentissage du wolof. Chose qu’il a faite avec enthousiasme et gratuitement, mais les choses n’ont pas abouti. Partisans de la Francité d’un côté et partisans de la Négritude de l’autre ont mis tous les obstacles qu’il fallait pour que ce projet ne voit pas le jour.

   Je suis créole, le créole est ma langue et la culture créole ma culture. Je ne renie aucunement mes ancêtres africains mais il n’est pas question que je quitte ma terre, celle que mes ancêtres esclaves ont arrosé de leur sueur et de leur sang, pour aller vivre ailleurs. C’est au Béké de retourner vivre en Europe s’il veut ! S’il veut rester ici : aucun problème. Mettons sur pied des « Comité Vérité et Réconciliation » comme dans l’Afrique du Sud de Nelson MANDELA ! Mais la vérité d’abord et avant tout ! La vérité avant tout début de commencement de réconciliation. Et non à l’escroquerie intellectuelle qu’est « TOUS CREOLES » qui cherche la réconciliation en zappant l’étape « Vérité ! Et je ne peux terminer sans souligner la malhonnêteté intellectuelle de ceux qui assimilent la Créolité à TOUS CREOLES. Ils feignent de ne pas savoir que toute idéologie peut être détournée à tout moment. François DUVALIER en faisant massacrer les Mulâtres et Idi Amin DADA en expulsant du jour au lendemain les Indiens d’Ouganda se réclamaient tous les deux de la Négritude. Vais-je pour autant rendre CESAIRE responsable de ce détournement idéologique ? Staline a bien dévoyé le marxisme. Daesh et Boko Haram ont bien dévoyé l’islam.

   Mèsi anpil davwè zot pwan tan kouté mwen !

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages