Accueil

POU OU PREZANTE KO'W ADAN ELEKSION MATINIK, FOK OU NI TJE !

Raphaël Confiant
POU OU PREZANTE KO'W ADAN ELEKSION MATINIK, FOK OU NI TJE !

  Man pa janmen prézanté kò-mwen adan pies kalté éleksion menmsi man toujou milité.

 Dabò-pou-yonn, man pa ni sifizanman tjè, sifizanman kouraj pou sa ek sa pa ni ayen pou wè épi rézilta éleksion-an. Sa pa ni ayen pou wè épi trapé vwa oben pa trapé vwa. Sé pa an zafè chif ! Sé zafè, si janmen ou éli, sipòté moun ki voté ba'w (oben ki ka prétann yo voté ba'w) ki ka anni débatjé anlè'w tout lasent-jounen, bomaten-an-midi-oswè, pou mandé sisi, mandé'w sila, mandé'w tjek travay ba tel moun fanmi-yo, déklasé tel mòso tè ba yo, fè an filon ba yo koté tel organizm kisasayésa...
  Fok ou ni tjè pou sa sipòté sa !
  Si man té éli, man pa té ké sa sipòté sa ek man té ké vréyé sé moun-tala ay fè an lous pété an nen-yo. Kifè man ka admiré sé éli Matinik la kisiswa larel politik yo ek menmsi man pa dakò pies épi larel entel oben larel tel lot. FOUT YO NI KOURAJ ! Man pa sav koté yo pwan kalté kouraj-tala, men man blijé tiré bakwa-mwen ba yo ! Respé, mésié-zé-danm !
 Sel manniè man pé prézanté kò-mwen adan an éleksion an jou, avan lanmò baré mwen, sé si Matinik vini an péyi ki endépandan. Davwa si lendépendans rivé an jou, fok ké mété sé Konpè Lapen an, sé initil-la, sé badjolè-a, sé grévis-tout-lasent-jounen-an, sé blablatè-nwaris la, fok ké mété tout sé moun-tala o pa ! Fok ké fouté yo an séraj red-mato.   
 Ki Bawbad (kapitalis) ki Kiba (kominis), moun pa ka fè lo djendjen-an ka woulé Matinik la dépi yonndé lanné-a. Matinik vini an sel bowdel ek Léta fwansé bien sanfoutépamal !...

Pages