Accueil

PAK NOU

de Patrick Mathelié-Guinlet
PAK NOU

Pou nou pé sa fété Pak nou épi Montray Kréyol, an ti poem mizik tanbou kréyol !

PAK NOU

 

Pak, ti tak, ti tak Pak,

ti tak, ti tak Pak.

Pak atak, Pak atak,

matoutou krab !

 

Krab pa ni mak,

chak krab an lak,

chak krab an bak,

chak krab an sak,

chak krab an pak

èk san di hak,

krab pak an pak

èk bonda-man-jak…

 

Pak atak, Pak atak,

matoutou krab !

Pak, ti tak, ti tak Pak,

ti tak, ti tak Pak.

Pak atak, Pak atak…

 

Sanmdi-gloriya, san di hak

danmyé ka tonbé, pak !

Tanbou ka bat, lavwa rak,

majò ka pété pak

pas tak an tèt,

lévé-fésé pa jé makak !

 

Pak atak, Pak atak,

sa sé zak nou,

sa sé Pak nou,

Pak, ti tak, ti tak Pak,

ti tak, ti tak Pak,

ti tak, ti tak Pak…nou !

 

Patrick Mathelié-Guinlet