Accueil

Pa vini ba nou pies kalté lison ankò !

Pa vini ba nou pies kalté lison ankò !

   Dé serten Afritjen toujou ni an manni yo lé ba Antiyè lison. Dapré yo, nou, Antiyé, nou pa asé sisi, nou pa asé sila. Nou ka fè kon Blan, nou pa ni personnalité kisasayésa...ek anlo adan nou ka trapé konpleks palakoz sé akizasion-tala. Sé pou sa ou ka wè anlo Antiyé lé vini pi Afritjen ki sé Afritjen-an yo menm. Sé yo ki lé mété plis boubou anlè yo, loks nan chivé-yo, ki ka déviré an Afrik (pou kouri-déviré an Fwans adan an bat-zié dayè).

   Men anni gadé ki sa ka woulé  sé jou-tala atè an péyi afritjen yo ka kriyé Zimbabwé. Gadé lo makakri-a ki anlè vidéo-a ki anba artik-tala ! Aloski ansien met-a-manyok péyi-a, Robert MUGABE, té mété lapat anlè bitasion sé Bétjé-a ek distribiyé yo ba Neg, nouvo met-a-manyok péyi-a viré ba sé Bétjé-a sé bitasion-an !!!

   Ek gadé lanmanniè sé ouvriyé agrikol-la ka akéyi sé Bétjé-a lè sé mésié rivé pou ripwan sé bitasion-an ! Gadé lanmanniè sé Neg-la kontan, ka dansé, ka maté, ka chanté, ka djélé anmwé. Ka pres bo sé Bétjé-a ! Wè zimaj kon sa sé an véritab wont. Kidonk fok pa pèsonn vini ba nou, Antiyè, lison ankò !

   Pèsonn !...

Pages