Accueil

PA NI LOTORITE POLITIK MATINIK ANKO !

PA NI LOTORITE POLITIK MATINIK ANKO !

   Ki sa ka woulé sé tan-tala adan ti péyi Matinik la ?

   Tout moun ka anni fè sa yo lé, di sa yo lé, minasé tala, jouré manman lot-la, blotjé lawout, baré magazen kisasayésa... san ki sa ka terbolizé lespri pèsonn. Préfé-a chapé-kouri na péyi'y, lot bò dlo. Politisien ka badjolé alé-pou-viré. Péyi-a pres chalviré toubannman.
   Ki sa sé endépandantis-nou ka fè ?
   Es sé pa bon lè pou nou pwan gouvènay péyi-a nan lanmen-nou, pwofité ki Léta fwansé ka bat dèyè, pou nou fè twa pa douvan asou chimen libèté-nou ? Nou pé ka kontinié ka lolé adan kalté bankoulélé-tala. SA PA POSIB !
  I tan pou riba péyi-tala an lotorité politik ek sel manniè pou rivé fè sa, sé ekzijé LENDEPANS-NOU lamenm ! Pa ni atann ankò ! Pa ni zafè kouyonnad éleksion ankò. Fok Matinik gouvèné kò'y li-menm pou rimété titak lod nan péyi-a ek fè ki Bétjé ki pousè-difé rété an koté.
  Wi, fouté ki Bétjé ki pousè-difé an séraj red-mato an tjou-yo !...

Pages