Accueil

Nonm bèlè-a

6éme SEN EKZIBÉRI Kolej Lagoziliè
Nonm bèlè-a

Wouvè drapo-a Adan Balan tigbang-lan, Manzè Mari-Jàn Pran kouròn-lan An pit Dilon an.

 

Tiyémil

Neg jaden,

Dépayé mafwamé.

 

Tiyémil

Jan kajounen,

Koupé péwozi.

 

Tiyémil Boug moulen, Pasé zannanna.

 

Épi Timilo Pié ka chapé, Épi Timilo

Jip ka lévé.

Mi Milo

Milo pa mò,

Madras Maré

Kannigwé ou kannigwé.

 

Abo siklòn pasé, Tijoupa krazé, Vwa-a pa vwalé. Pa-a bien pozé,

Sé botzè ou botzè.

 

Douvan, dèyè, sé nika Woppa ! BLANCHALétwal d’Oriyan-an

Lévéyoka

An pié mòn lékol-la

 

Pa lapenn  kouri kon fonmi fol

Pou trapé senk fey tol.

Pa bizwen fè lajol

Milo! Jwé bon wol

Lang-li sé kréyol.

 

Gadé lespwa An tet bwa-a Épi gran bakwa

Asou ganm tibwa

Rivé lotel Estowya

Chanté Bélia.

 

Manmay lévé-fésé, San  Milo armé, Goumen danmié.

 

Anlè-a Pié-anlè Épi Galfétè Bal bèlè Wouvè.

 

 

6éme SEN EKZIBÉRI Kolej Lagoziliè