Accueil

Misié man ka rélé’w !

Térèz Léotin
Misié man ka rélé’w !

Léko woo léko ! 

Pòté mannev :

An gran nonm pé

Men vwa’y pa mò

Gran nonm-lan pati

Men siyon’y ka rété

Pass toutt pawol pa van

É toutt pawol dan van

Pa ka tounen létè

Van sa simen lavi

É toutt fondok mòn

Toutt savann

An dwa chayé

An dwa trapé libèté

Pou  livré

Pou  toujou délivré

Lang kréyol-la

É trass  ni yonn ni lott pé ké fwaré

Pass chimen nou pa kay garé

Léko woo léko !   

Alé mennen pawol-la toupatou

É ba toutt manmay :

Gran nonm-lan pé

Men vwa’y pa mò

Gran nonm-lan pati

Men siyon’y ka rété

Pass lavalass lanmò limenm

Pé ké sa jenmen rivé étenn

Vayansté an nonm-défi.

 

Misié man ka rélé’w

Misié Jan Bernabé

Papa kréyol matjé

Mèsi nou toutt la ka di’w.

 

Térèz Léotin

Pages