Accueil

Mikaella, nou toujou ké chonjé'w...

Raphaël Confiant
Mikaella, nou toujou ké chonjé'w...

   Lavi sé an bagay ki dwol toubannman. Lanmò tou. Ou pa janmen sav ki koté lavi ké mennen'w alé menm manniè ou pa janmen sav ki tan lanmò ké baré'w.  

  Ou té an bel jenn fanm épi anchay entèlijans ki fè gran lékol konmes an Fwans ek ki vini konsiltan pou zafè konmes entènasional. Men sé pa pou sa ou té bliyé ti zizing latè-a éti ou té né a kivédi Matinik. Ou té ka déviré-vini chak lè ou té pé ek sé pa té pou banboché men pou ba moun ki té ni pwojé bel pal.
   Kidonk ou té adan larel-dwet gran-tonton'w, Frantz FANON, ek ou pa janmen fè pies kalté siyak. Ou pa janmen moli ba pèsonnn davwè ou té ni konviksion'w ek sé konviksion-tala té fondasé asou yonndé lidé ki té djok, ki té vidjò menm. Nou toujou ké chonjé ti manniè ri'w, lavwa'w ki té ta an fanm ki pa ka fè djendjen épi jantiyes-ou adan menm balan-an. Ou té enmen zépon natirel nou kivédi lang kréyol la ki ou té ka sèvi san pies kalté poblem.
   Nou ké chonjé'w, Mikaella, nou toujou ké chonjé'w...