Accueil

Mi kon sa manblo méritjen ka malmennen Neg nan péyi Donald Trump la !

Mi kon sa manblo méritjen ka malmennen Neg nan péyi Donald Trump la !

   Tout moun té konpwann ki zafè Barack OBAMA té éli dé fwa met-a-manyok (président) lé Zéta-Zini té ké pèmet mes rasis sé Blan-an anmwennzi (diminuer/to diminish) titak. Ay kwè sa ! Sitiasion-an vini pli mové ankò ba Neg, soutou lè yo ka sòti di kartié-yo ek yo ka mennen loto. Ki loto-a vié ki i nef, ki i sé an ti loto oben an bidim (énorme/enormous) loto, sé manblo(policier/policeman) blan pa ka rété gadé sa : yo ka aresté chofè-a. Nan kabech-yo (tête/mind), tout Neg ki abò an loto sé pa dot ki an vadray (voyou/thug), an trafitjan dwog oben an vòlè.

   Sé kon sa yo tjwé pliziè Neg ki pa té fè ayen, ki té sitwayen nowmal. Koté atitid-tala ké mennen péyi Donald TRUMP lan ? Adan an chimen-koré (impasse/dead end) : an ladjè sivil, sivil ek rasial, ant Blan épi Neg. Sé sa ki, asiré-pa-pétet, ké rivé an jou. Nenpot jou dayè ! Davwè (parce que/because), sa ka sanm konsidié sé Blan-an bliyé ki zam, menm zam ladjè, an vant lib adan péyi-yo ek ki chak Neg pé désidé achté yonn oben dé pou sa défann kò'y. Lè sa ké fet, lé Zéta-Zini ké anni mofwazé (se métamorphoser/to transform) an Irak toubannman.

   Men sé sé Blan-an ki ké reskonsab ladjè sivil tala !...

Pages