Accueil

Maria anni dépotjolé la Donmnik toubannman

Maria anni dépotjolé la Donmnik toubannman

   Sé konsidiré sé an kalté modision : dépi yonndé lanné, dépi an mové siklòn fè tan pasé, ou sé di i pa ka janmen bliyé pasé anlè la Donminik ek dépotjolé tou sa i ka jwenn anlè chimen'y. MARIA fini fè menm bagay-la yè pis menm fétay kay Primié Minis la, misié Roosevelt SKERRIT pwan lavol ek té inondé. Dayè, fo i té, nan bonmitan lannuit-la, kouri-chapé an lot koté, mé lakanpay, sitiasion dwet ankò pli red ki nan vil Wozo. Pa ni lektisité pies koté ankò, lawout koupé, lariviè ka débòdé, défalman tè ka krazé kay kisasayésa...SKERRIT di kon sa dwet ni tibwen moun ki blésé ek pétet moun ki trapé lanmò-yo. Fok Matinik épi Gwadloup pòté mannev pou ay ba la Donmnik an ti pal !

   Annou li sa misié R. SKERRIT matjé yè anlè paj Facebook li a :

Image: