Accueil

Maradona té ké fè menm makakri-a si sé té an étjip ki blan

Maradona té ké fè menm makakri-a si sé té an étjip ki blan

   Es é zafè Whatsap-la oben Fesbouk-la ki ka rann dé sèten Neg kouyon kon sa ? Dépi ou fè tan wouvè sé zouti-tala, sé an sel mété pléré atè, an sel vréyé pié, an sel vréyé labou toubannman : asiparé tout pep asou latè kont Neg ek jik rayi Neg.

   Tala ka dénonsé GANDHI ki pa té sa wè Neg an zié ; lot-la ka mété an vidéo éti ou ka wè Chinwa ka kouri dèyè Neg adan an marché ; kantapou sa ka woulé atè lé Zéta-Zini, pa menm palé. Pa ni yon simenn ki pasé si tjek manblo blan pa dépann an Neg ki, pli souvan ki rarman, té an jenn timoun. 

   Nou pa ka prétann sé salopté-tala pa vré. Nou pa ka di fok pa dénonsé yo.

   Men annou pwan pokosion titak kanmenm ek annou pa déklaré ki tou sa an moun di oben an moun fè sé an bagay rasis kont Neg ki la. Kontel konpowtasion Diego MARADONA, mapipi jwè arjanten an, adan tribin estad foubol la éti étjip péyi'y té ka jwé kon an étjip l'Afrik, Nijéria pou Koup di Monn lan.

   Lè l'Arjantin érisi matjé an i ki pèmet li kontinié konpétision-an aloski pres tout moun té konpwann i té za ped ta'y la, i té za éliminé, MARADONA anni doubout adan tribin-la ek i fè dé dwet-lonnè. Lamenm asou Whatsap ek Fesbouk, tout Neg koumansé di ki misié sé an isalop rasis ! Yo ka bliyé ki avan match-la té koumansé, i té fè an bel dansé épi an sipòtez nijériàn, kon nou pé wè'y asou foto-a ki ka ilistré artik-tala.

   Kidonk est sé davwè etjip Nijéria sé an étjip neg ki MARADONA fè sé dé dwet-lonnè tala ?

   Nou pa ka kwè ! Sa té ké kont la Sied oben Koré di Sid, kivédi kont Ewopéyen ek Aziatik, l'Arjantin té genyen match-la, i té ké fè ekzaktiman menm jes-la. Nou pa ka kwè pies toubannman sé an jes rasis ki la. Sé an jes nasionalis, sé an jes choven, sé an jes fanatik, men sé pa an jes ki rasis...

Image: 

Pages