Accueil

Linivèsité Bouliki 8 : Litérati, pédagoji é Sikoloji

Hector POULLET
Linivèsité Bouliki 8 : Litérati, pédagoji é Sikoloji

Mi on lègzèsis zélèv Bouliki té ni pou yo fè :

  1. Aprédavwa zòt ké wouli Fab Konpè Zikak a Gilbert Gratiant (1950 ?) pwan tan byen li fab-la tit a-y sé :«  Man pè ».

Man pè djab

Man pè zonbi

Man pè mas

Man pè raché dan

……

Sa ki pè mwen ?

An ti papiyon man sé lé karésé !

 

  1. épi poudavwa zòt byen konpwann sa Misyé Ta Nehisi Coates maké adan liv a-y,  Une colère noire. (2016)

Fè lèspri a-zòt travay é chakmoun ka maké kijan pérézité i ka touvé andidan a-y.

 

E mi sa yonn adan sé zélèv Bouliki-la maké :

Lapérézité.

An pè !

An pè-yo.

An pè yo vwè an pè.

An pè yo vwè an pè-yo.

An pè gadé-yo.

An pè yo gadé-mwen.

An pè gadé a-yo.

An pè yo vwè-mwen.

An pè yo vwè an nwè.

An pè yo kwè an sal.

An pè yo di an lèd.

An pè yo konpwann an kouyon.

An pè yo sav an maléré.

An pè lòdè an-mwen.

An pè yo di an ka pit.

An pè yo pè-mwen.

An pè-mwen,  mwenmenm an-mwen

An pè yo sav an pè.

Sé tout sé pè-lasa

ka fè

An kòlè !

An kòlè èvè tout latè.

An kòlè èvè-mwen.

An kòlè èvè-yo.

An kòlè kòlè an-mwen

An kòlè èvè mwen mwenmenm an-mwen..

An sitèlman pè

sitèlman kòlè

sitèlman pè fè kòlè

kifè

an pa ka ri.

An pa ka ri ba moun;

An pa ka ri èvè moun.

Sé grigné an ka grigné.

An ka grigné ba-yo;

An ka grigné ban-mwen.

An ka grigné

Jis ba on ti-papiyon an ka vwè ka vole

an té ké vlé karésé :

an ka grigné !

 

Eben Bondyé ! Mi zafè !

Zòt osi lè zòt ka li sa, zòtmenm a-zòt, gadévwè andidan zòt kijan zòt yé, si adan-zòt tini kèk pérézité, kèk, mé si sé ka a-zòk kèk jwa, plézi oswa kèk bonnè, kèk “délikatès”,  épi maké-y pou zotmenm pou zot gadévwè si zòt ka rivé konjiré-y, oswa nouri pou fè lavi pli bèl.

Wabap !

Mèsi onpil.

 

Pages