Accueil

Lè zot wè Italien té ka pwan-kouri ek janbé dlo alé-pou-viré...

Lè zot wè Italien té ka pwan-kouri ek janbé dlo alé-pou-viré...

   Kidonk Matteo SALVINI, vis-primié minis italien an, déklaré konmkwa ni twop moun-vini (migrant) ki ka débatjé adan péyi'y ek i pa dakò épi sa pies toubannman. I désidé opozé sé bato-a rantré adan sé pò l'Itali a ek i ka pòté mannev pou sa fè yo déviré chimen kivédi (c'est-à-dire/that is to say) ritounen nan péyi Libi. I sanfouté si lavi sé moun-vini tala an danjé, si yo pé néyé, si yo ké mò fen oben mò swef abò sé bato-a oben es vadrayè (mafieux/thug) libien ké mété yo nan ladjoukann (esclavage/slavery).

   Konpowtasion rasis tala dotan pli tris, dota pli inadmisib ki pa djè ni anpil tan di sa, nan koumansman XXe siek-la, ni million Italien ki pwan-kouri pou ladjé péyi-yo ek janbé dlo (loséyan Atlantik) pou ay touvé an dépri (soulagement/relief) atè lé Zéta-Zini. Foto-a ki ka ilistré artik-tala ka montré lanmanniè tilili (multitude/throng) Italien té ka foutélikan.

   Lè yo fè tan rivé l'Anmérik, pèsonn pa fè bato-yo déviré larel. Pèsonn pa opozé yo débatjé. Pèsonn pa opozé yo lwé chanm oben kay épi chaché an ti travay. Ek abo (même si/although) yo pwan fè okoumansman kon tout sé lézot moun-vini a, anmizi-anmizi, yo érisi touvé an plas adan sosiété méritjen an ek jis ni adan yo ki vini milonè.

   Misié Mario SALVINI ka fè wol i ka bliyé sa ! Sakré chen-fè ki i yé !...

Pages