Accueil

Lalin klè livènay

Raphaël Confiant
Lalin klè livènay

Sé an fifin belté ka fè tan chapé-monté dépi bway latè
latè ki za sibi sitan-telman lavalas
lavalas ki lavalas
sitelman dlo-pléré ki i ka kléré kléré'y atjelman
pasé an zaboka maléré

Lannuit ka voplé'y épi dousinay nef li
épi dousinay sousoun-kléré'y
ek sé pou sa man la ka maché maché-mwen
anba lalin klè livènay
konsidiré man té yich Bondié toubannman
akwèdi an betafé ki touvé nanm-li
akwèdi an rev tou-doubout

Sé an lalin klè livènay ki ka simen belté toupatou
asou tout razié, anlè fétay pié-fonmajé
adan flitijay grenn-koko-zié mwen
kifè man ka anni toudi
men,
sé pa pies malkadi !

Raphaël Confiant

Commentaires

Véyative | 10/02/2020 - 20:11 :
C'est si beau , c'est comme une musique et ça résonne intérieurement . Et puis j'aime ces mots : sousoun kléré, lalin klè, koko zié, malkadi, fétay ...etc