Accueil

LAJISTIS FWANSE FANN REN A LISET

LAJISTIS FWANSE FANN REN A LISET

   Pa ni laj pou pasé douvan tribinal é pou i kondané'w.

   Magré i ni plis ki 90 lanné, Lucette MICHEAUX-CHEVRY, ki tout moun an Gwadloup ka kriyé "Liset", fini trapé on gwo kondanasion pou on zafè a marché ki pa té fet on jan korek : 100.000 éwo amann. Sé pa té prèmié fwa kè ansien minis a Jacques CHIRAC la té ka pasé douvan lajistis mé chak fwa-la, i té ka érisi chapé. Fwa-lasa lajistis fann ren a'y pis i pa ni dwa okipé pon fonsion piblik pon jou adan vi a'y ankò.
  100.000 éwo amann-lasa sé menm montan a lajan lajistis fwansé mandé on mè Matinik, Rodolpe DESIRE, moun à PPM (parti-la Aimé CESAIRE kréyé la an 1958), pou on zafè a favoritizm asi pò a komin a'y, Maren. Men monné-la yo ka mandé DESIRE la, a pa on amann, sé on lajan a kosion kivédi on monné i pou rèmet lajistis pou yo pa fou'y lajol.
   Ki Gwadloup ki Matinik, nou ka konstaté kè politisien an nou toujou mélé adan dé biten ki pa klè, dé madrag toubolman, davwa yo toujou konpwann lalwa pé ké jen jété on zié asi zafè a yo ek jen pogné yo non plis. Biten-la chanjé alè ! Ou sé di lajistis fwansé désidé pa fèmé zié a'y ankò é pa ba politisien an nou pon favè kon i té ni labitid fè.
   Menmsi ou vwè sé on jistis ki kolonialis, eskè nou pé di nou pa dakò èvè nouvo atitid-lasa ?...

Pages