Accueil

Kouté manmay kouté

JORITE MARCELINE, 5 ème Lékol Laferm Préchè
Kouté manmay  kouté

Lanmou sé lapot  dimen Lanmou sé lafos genyen Lanmou sé sel chimen

Jòdi-taa

 

Batjé asou lang-tala Pou ladjé pawol égal asou Tikoko-a

Dé zan, an mwa

 

 

Tibolonm-taa Pa gaga Anba traka

I ni dé Apa, kat  gran-papa dé Anman,

kat gran-manman.

 

Anba tout déba lavi

 

I genyen an bidim fanmiy

 

 

Sanblé kon nich fonmi Ki pa égri Menmsi !

I pa pou manjé lanmori. Pou lapéti mové lafimen Ki ni gou fiel lavi-a

Bra prèmié papa mantjé fèmen

 

Mwen sé pé pran chimen la DAS

koté  chagren

 

Té ké genyen.

 

Dé zan, an mwaTan pasé, Soley kouché Soley lévé

Premié papa chèché

 

Loséyan  lanmou pou  mwen navidjé .

 

An vandrèdi  van lévé

 

Chayé mwen désann adan lot fanmiy-mwen an . An mitan tras

Tibolonm dé zan, an mwa

 

Pran fos Rasin kas San pies bos

Pou défann koz

 

Sa ki pri anba mové  doz

 

 

 

Manmay souplé!

 

Lanmou Pa ped   li Lanmou  tjenbé!

Ped  sa, zot pé ké bien

 

Manmay souplé ! Simen lanmou, koté zot pasé

 

Tout moun , ké biennéré.

 

 

JORITE MARCELINE

5 ème Lékol Laferm Préchè