Accueil

"KOD YANM" RÉÉDITÉ 23 ANS APRÈS...

Raphaël CONFIANT

{{ {Liv-tala ka fè nou chonjé an Matinik ki disparet ek ka montré nou ki manniè an tan lotan té pé bel abo moun té ka pwan fè. « Kod Yanm » sé an témwayaj tou asou lanmanniè Matinik anni kalpaté adan sa yo kriyé lamodènité.} }}

Pour acheter le livre via le net :

[http://www.caraibeditions.fr/spip.php?article82->http://www.caraibeditions.fr/spip.php?article82]

Document: 

Pages