Accueil

JEAN-LOUIS DE LUCY DE FOSSARIEU KAY RETE LAJOL TOUJOU

JEAN-LOUIS DE LUCY DE FOSSARIEU KAY RETE LAJOL TOUJOU

   Ki sa ka pasé sé tan-tala adan ti tek zépeng-lan yo ka kriyé Matinik la ? Davwè sé primié kou nou ka wè lajistis fwansé pwan séraj an gwotjap kon sa.

  Gwotjap-tala sé Jean-Louis DE LUCY DE FOSSARIEU, an antriprènè bétjé éti jandam mété lapat anlè'y pou an zafè marina i konstwi nan komin Maren san pies kalté lotorizasion. Asiparé, sé lanméri konmin la kidonk mè'y, Rodolphe DESIRE (PPM), ki favorizé Bétjé-a pis i pa pibliyé pies "appel d'offres" kon lalwa fwansé la ekzijé'y.
  Kifè lajistis trapé ki DE LUCY ki papa'y, yo tou lé dé-a pwopriyétè an sosiété yo ka kriyé CARENANTILLES, ki R. DESIRE, ek i mété yo an lekzanmen. Epi i fèmen Jean-Louis adan lajol Dikos la !!! Bagay ki pa janmen fet atè Matinik dépi labolision lestravay. Ni 11 akizasion ka pézé anlè tet sé twa moun-tala !
   Mi anvwala avoka Jean-Louis mandé an primié fwa pou yo ladjé misié, mé lajistis rifizé. Yo viré mandé menm bagay-la an dézienm kou avanyè, men lajistis kontinié rifizé. Sa lé di Jean-Louis DE LUCY ké dousinen lajol Dikos la kon nenpot ki vakabon oben dilè pannan sé twa mwa-a ka vini a. Nou ka chonjé lajistis té fè ansien mè Sen-Loran (Guiyàn), Léon BERTRAND, menm bagay-la abo misié té ansien minis gouvelman CHIRAC.
   Ni an ti bagay ki red pou konpwann kanmenm : asou ki baz, ki fondas, lajistis ka désidé fèmen tel moun ek pa fèmen tel lot ? Menm lajistis-tala pa janmen fè sé vakabon CREDIT MARTINIQUAIS, X-PAY, CEREGMIA, ODYSSI, SODEM kisasayésa...a tjoupatat ! Sé mésié pa fè yon sel jou lajol ek afè-yo a ka trennen sitelman ki yonndé adan yo za jis mò !!!
   Antouléka, sé an bon nov kanmenm di sav ki jòdijou, menm lè ou wè ou sé an Bétjé, ou pé fini Dikos...

Pages