Accueil

GWAN PASWÈ A

Térez LEOTIN
GWAN PASWÈ A

   Tik tak tik tak 

   Minitt ka varé sigonn

   Lè a ka gloupé tan-an 

  Titak, titak 

   Pou jou wouvè lapott

   Pou yo pati alé 

   Pasé ek déviré

   Épi an lott soley 

 

   Lavi la ka pati 

   Ka pasé

   Ka alé

   Ka chapé 

 

   É nou

   Nou kwè tan an

   Sé an mòlòkoy

   Ka sanfui 

   Lè a sé lé kouri 

   Toupiti toupatou 

   Toupiti

   Pou chapé pou  alé 

   Pou  alé la i lé

 

   Sé lavi ka pati 

   I sav nou pa  sav sa

   Ka kouri 

   Titak, titak chak jou

   Jwenn djol létènité 

   É nou toujou konprann 

   Tan an 

   Sé an mòlòkoy ka sanfui

   Ka alé alé’y

   Toupatou toupiti

   Aloss padan nou la  

   Annou sa pwan tan nou 

   Viv viv nou 

   Adan gwan paswè a

   Ki la ka fifinen fifinen lavi

 

   Dépi nou sav 

   Tan an pa ka pasé 

    Sé nou ki ka alé

    Ki nou lé 

    Ki nou pa  sé lé

   Pasé.    

                Térèz Léotin 

Pages