Accueil

CHANPAY O PIYAJ : AGOULOU DANSE POU NANNAN

CHANPAY O PIYAJ : AGOULOU DANSE POU NANNAN

   Matinik ek Gwadloup sé koté ki ka bwè plis chanpay asou latè.

 Sé pa anni jòdi-jou sa ka fet ! Lanné apré lanné, lè sé chif-la pibliyé, nou ka konstaté ki nou jaja chanpay lot-la pasé wonm-nou an. Kidonk sa pé pa estébékwè pèsonn si zot wè sanmdi 28 désanm tala, tout sipermarché CARREFOUR ralé an siwawa kliyan akwèdi jannton alantou an lanp.
  Bétjé-a té mété boutey chanpay-la menm pri ki an Fwans kivédi 15 éwo.
  Kifè, ansanm jou ouvè, moun kouri-vini adan sé sipermarché-a ek silon sa nou sav, ni pasé 1.000 boutey ki disparet adan an batzié !!! Abo sé manifestan-an rivé blotjé CARREFOUR Génipa a, lézot CARREFOUR la té ouvè, bagay ki ka montré ki sé an tou piti krey militan ki ka goumen kont Bétjé-a dépi pres dé mwa atjelman. Laplipa moun Matinik sanfouté sav si Bétjé prézonnen yo, si Betjé ka espwaté anployé yo, si Bétjé pa ka janmen sispann plen poch-yo : yo dansé kontel agoulou pou nannan adan sé sipèmarché-a ki té ouvè.
   Wi, kontel AGOULOU POU NANNAN toubannman !...