Accueil

Bourad-douvan

VERRES GUSTAVE LALUNG TANIC, TERM LCR lisé Nò-Atlantik
Bourad-douvan

Lannuit kon lajounen Yo té malmennen. Kon zanimo

Las soufè San di an mo. Wè mizè pa mò Yo rivé mawon.

 

Pran kouraj pou vansé, Mawon doubout! Pou tibren dignité, Mawon goumen!

Douvan mawon té lé alé...

 

Mawon chapé, Mawon rivé,

Mawon lévé avan soley,

Mawon wè lalin lévé.

 

Tanbou Women

Pa konyen pou ayen.

Pa ni djendjen

Anfwa mawon maré ren

Mawon chaché chimen

San janmen détounen

Mawon metpies nou enmen.

 

 

VERRES GUSTAVE LALUNG TANIC

TERM LCR lisé Nò-Atlantik