Accueil

BOMATEN, DIMANCH 02 FEVRIE TALA, 5.000 TOURIS ADAN AN FOYAL KI TE VID KITE VID KA ALE

BOMATEN, DIMANCH 02 FEVRIE TALA, 5.000 TOURIS ADAN AN FOYAL KI TE VID KITE VID KA ALE
 
   2 bidim bato kwaziè té adan larad Foyal jòdi dimanch-tala.
 Yonn, ki té asou pò-a ek ki sé an véritab mons toubannman : an kalté model imeb ki ni apochan douz létaj ek ki dwet ka chayé pasé 3.000 touris. Kivédi asou bato-tala, ni pli zabitan ki adan anchay komin Matinik. Men, té ni an dézienm bato tou, pli piti, épi pétet 2.000 moun abò'y, ki té garé an pasrel Lapwent-Simon an.
 Sifi ou adisionnen sé touris-tala, ou ka rivé a...5.000 moun !
 5.000 moun ki té ladjé adan an lavil, Foyal, ki té pli vid ki an koko flo, ki té tris kité tris ka alé, san pies konmes ki ouvè, san pies kalté animasion. Janmen an bagay kon sa pa té ké rivé adan an péyi ki endépandan ek ki bizwen lajan éti touris ka mennen-vini ! Wi, sa té tris wè sé latilié touris-la ka balvènen adan dé lari ki ni tou adan yo, zòdi délè, chien kréyol ki ka ba lari chenn ek lo djonmpi-a ki ka mandé yo 10 dola.
 Ki moun ki reskonsab sitiasion-tala ?
 Sé pa anni Foyal ek minisipalité'y, menmsi yo ni an gwo reskonsabilité adan sa nou blijé kriyé an dézas. Sé pa la-CTM ek Komité Touriz Matinik li yonn non pli. Sé nou tout-la ! Sé nou, Matinitjé, ki pa janmen rivé pwan konsians ki aktivité touristik la, sé an bagay ka pòté anpil lajan adan dé lilet kon ta nou an. Annou pan an ekzanp : sé komèsan Foyal la las ka mété pléré atè konmkwa lo grev-la ka fet la sé tan-tala la anmwennzi bénéfis-yo. Sa vré ! Mé poutji, pies adan yo pa fè an ti éfò wouvè jou-dimanch tala pou wè es yo té ké pé ralé tjek lanmonné nan poch 5.000 touris-tala ? POUTJI ?
 An jou, nou ké pléré sa ! Jou-a éti nou pé ké ni Manman la Fwans ek Tonton l'Ewop ka ba nou pal. Men, jou-tala, malérezman, i ké two ta...

Pages