Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

" BATON CHOKOLA-A, TANPRI SOUPLÉ PA GADÉ MWEN AN BOUTIK MOUN-LAN ! "

 " BATON CHOKOLA-A, TANPRI SOUPLÉ PA GADÉ MWEN AN BOUTIK MOUN-LAN ! "

 Man Agatin ka fè lékol ba timanmay latit ek kon sé lafen lanné lékol, i antouprann alé kay doktè pou doktè gadé léta'y tibwen.

 Kifè, man Agatin sé an madanm ki an zafè'y kivédi i ki ka pran bon pokosion épi i ka alé lanmes lé dimanch. Men, i ni an sel vis ek vis-tala pa konté ladjé'y pies abo i za fè kisasayésa lapriè ek i za alé wè tout kalté gadéd-zafè adan tout fondok lakanpay Matinik.
 Kidonk, Man Agatin enmen chokola kité chokola ka alé dépi i tou piti. Lè i ka koumansé pran lodè an mòso choķola épi bekté'y, i pa bizwen zafè pèsonn ankò asou latè. Délè, lè i lékol-la ek sé l rékréasion, i ka voyé an tablet-chokola anlè'y pou soulajé kò'y. 
 Apré sa, abo sé lékol i ka fè, i ka anni wè chokola toupatou kivédi lè i ka fè sé timanmay la aprann an chanson, lè i pou di an mo, a laplas-li i ka anni di : "Chokola" ek sa ka anmizé sé ti-manmay la jisatan yo kriyé'y : "Métres Chokola".
 Dayè, tout moun adan lékol-la sav ki i ka mandé Bondié fè lè-a pasé pli vit pou i pé sa alé adan an boutik pou genyen yondétwa tablet pou soupé'y abo i sav sa i ka fè la-a pa bon pies toubannman.
 Kidonk, kon man té ka di zot la talè-a, lékol bout mwa pasé ek kon chak finisman lanné lékol, i key alé o doktè. Men, i ni an bagay ki pasé. Kifè, lavey i alé o doktè-a, Man Agatin désann adan an boutik pou genyen luil épi sel. Lè i rivé bò lakes-la, i wè yo té fini mété anlo dékorasion chokola toupatou kon adan lasézon Pak. Zié'y anni koumansé kléré ek tet-li anni tounen fol konsidéré i pa té key tadé tonbé léta ek i genyen dis patjé chokola kon dabitid.
 Men, adan an batzié, i anni ladjé sa i té ni adan lanmen'y lan épi i kriyé anmwé : 
 " Soukou ! Soukou ! Man vini genyen ayen ki luil épi sel isia jòdi-a. Alos, Baton-chokola a, tanpri souplé, pa gadé mwen an boutik moun-lan pas dèmen bonmaten man pou alé o doktè ek fwa-tala, man pa anvi manti ba'y pou di'y kon sa man pa ka manjé'w ankò. Alos, kité mwen viré-monté pabò kay-mwen ! Soukou ! Soukou ! "
 Sé jenn-jan an ki té la-a anni mété ri atè épi yo di kon sa : 
 " Gadé madanm-lan titak ! An granmoun kon sa pè chokola alos ki chokola pa janmen tjwé pèsonn. Krakrakra ! Fout madanm-tala riditjil, mésié ! "
 Men, adan sé jenn-jan an, i ni an jenn fi ki di yo kon sa : 
 " Madanm-lan pa riditjil pies toubannman ! Non'y sé Man Agatin ek tinon'y sé Métres Chokola. Man sav sa pas i fè lékol ba mwen ek i rivé dékotji mwen kivédi sé li ki aprann mwen li épi ékri. Men, tout moun sav i enmen manjé chokola alé-pou-viré ek i za fè kisasayésa espérians pou sispann voyé chokola anlè'y kon vwasi dimanch men yo pies-la pa maché. Anfinaldikont, sé primié fwa i rivé résisté pas i anni anrajé anlè chokola-a épi tout lafos fondonk-tjè'y. Zot tout-la ki la-a, tout lajounen, zot ka genyen anlo konchonni dépi soley lévé jisatan soley kouché. Alos, pran ekzanp anlè Man Agatin pou koumansé pran bon labitid titak olié zot ri'y pas i za wè douvan'y ek zot sé vini zot ka vini. " 
 Lè jenn fi-a fini palé ou sé di an gwo kout tonnè té fini fet kivédi yo tout-la anni pé épi yo bésé tet-yo, balan yo té wont sa yo té fini fè Man Agatin-lan, Métres Chokola. 
 Sa ka fè mwen chonjé an ti-pawol ki ka di kon sa: " Lè bab kanmarad-ou ka pri difé, wouzé ta'w. "

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages