Accueil

Athanase Jeanne-Rose, mè komin Sen-Jozef la, pri an sa !

Athanase Jeanne-Rose, mè komin Sen-Jozef la, pri an sa !

    Ni an ti-pawol ka di'w kon sa "Tout kochon ni sanmdi-yo".

    Kivédi an moun pé fè sa i lé, i pé soté-maté-déviré, an lè, oblijéman, lajistis kay mété lapat anlè'y. Sé sa ki rivé mè komin Sen-Jozef la, Athanase JEANNE-ROSE bomaten-an douvan tribinal koreksionnel Fodfwans.

   Ki sa lajistis ka ripwoché nonm-lan ?

    An nonm ki dayè pa nenpot ki moun pis, an plis ki i mè, i sé prézidan la-CACEM ki sé kominoté aglomérasion sant Matinik ki ka sanblé Fodfwans, Lanmanten, Chelchè épi Sen-Jozef. Matinik ni 3 kominoté (ESPACE SUD ek CAP NORD tou) mé la-CACEM sé tala ki pli rich la davwè sé la ki ni pi gwo lantoupriz, pli gwo sipèmarché, pli gwo aktivité rékolonmik péyi-a.

   Asiparé, misié JEANNE-ROSE té ké jéran an lavri-otomatik adan komin li a, kidonk Sen-Jozef, ki pwan balan gras a sibvansion Konsey jénéral nan lépok éti i té konséyé jénéral. Pi mové : asiparé i té ké wouvè konmes-tala gras a an opérasion défiskalizasion anbafey !!! Sa fet nan lanné 2012-13.

   Kifè Pwotjirè larépiblik la mandé 60.000 éwo lanmann ba JEANNE-ROSE plis 5 lanné éti i pé pa prézanté kò'y adan pies kalté éleksion. Sé lè 24 oktob ka vini a, mè Sen-Jozef la ké konnet rézilta pwosé'y la ki mété 6 lanné pou fet. Sa ka fè nou wè ki manniè lajistis mòlòkoy adan ti péyi Matinik tala. Mé, an menm tan, sa ka montré ki pwosé sé vakabon CEREGMIA a oblijé rivé an jou tou !... 

Image: