Accueil
Rapport moral KL2

Assemblée générale du samedi 31 mars 2007 - 16 heures, 18 heures, Atrium, salle La Palabre

Daniel Boukman - Met-a-mangnok KL2

Mésiézédanm, sé épi anlo lakontantman nou ka di zot LONNÈ ÉPI RESPÉ, ... Lonné épi respé davrè zot pran tan pran tan vini jòdi-a nan primié gran sanblé KALBAS LÒ LAKARAYIB la.

KALBAS LÒ LAKARAYIB, sé kon sa nou kriyé krey asosiyasion an nou mété doubout, lanné 2005....

Mésiézédanm, sé épi anlo lakontantman nou ka di zot LONNÈ ÉPI RESPÉ, ... Lonné épi respé davrè zot pran tan pran tan vini jòdi-a nan primié gran sanblé KALBAS LÒ LAKARAYIB la.

KALBAS LÒ LAKARAYIB, sé kon sa nou kriyé krey asosiyasion an nou mété doubout, lanné 2005....

An final di kont, simié man di « krey asosiyasion an nou VIRÉ mété doubout, lanné 2005 », padavwa, atè Paris, lanné mil nef san katrè-ven-tjenz, yonndé manmay Matnik, Gwadloup, Giyàn ek Laréinion té za ka woulé anlè larel vréyé douvan lapowézi matjé nan lang kréyol la... Sé té KALBAS LÒ ATÈ LÉWOP é sé kon sa , dépi mil nef-san-katrè-ven-tjenz jis 1999, lawonn-lan té ouvè pa kréolopal Loséan Endien ek Lakarayib.

Epi tan fè tan, tan kité tan ! KALBAS LÒ ATÈ LÉWOP, disparet pran’y nan péyi Lafrans é pas nou pa té lé pies pa tout krab-la mò nan barik-la, nou viré mété doubout an lot asosiyasion ki ka suiv menm larel-la : nou kriyé’y KALBAS LÒ LAKARAYIB men kou-tala, lawonn-lan wouvè yenki ba kréolopal Giyàn, Sent-Lisi, Matnik, Donmnik, Gwadloup, Ayiti, ki ka rété nan péyi-yo oben dot koté asou latè-a.

Lè tan-an ké rivé, asiré pa pétet, KALBAS LÒ LAKARAYIB ké paré pou risivrè pawol powétik tout koulè ta tout kréyolopal oliwon latè.

Pou gloriyé an nonm - an yich Matnik – trop moun paré pou bliyé ki kalté bel mannev i fè pou lang kréyol la vansé anlè chimen lapowézi, pou glorriyé défen Gilbert GRATIANT, nou mété anba lopsion’y tiraj powézi a nou vréyé douvan lanné 2006.

Tiraj KALBAS LÒ LAKARAYIB, sa ki té lé antré adan’y , sé sa ki té mandé ! An sel oblijman : fok sé powem lan té matjé nan an kréyol Lakarayib.
Dépi lé 15 maws jik lè 15 jiyé, 72 fanm ek nonm Matnik, Ayiti, Gwadloup vréyé ba nou 180 powem… An ti sanblé sis moun (un jury kon yo ka di nan lang fransé a ) an ti sanblé sis moun chwézi sis powézi ki pran kouwòn-lan, épi, lè 28 oktob 2006, jou-a kréolopal ka gloriyé kréyol-la, nou di woulo bravo ba

- Janie BOGART, an Ayisièn, ki trapé KALBAS LÒ liméwo yonn lan
- Alain CAPRICE, an Gwadloupéyen, KALBAS LÒ liméwo dé
- Daniel SEGUIN CADICHE, KALBAS LÒ, liméwo twa

épi nou gloriyé tou
Roger Ebion, an nonm Matnik, Prix Coup de Cœur
Eric PEZO, an nonm Matnik, Prix Spécial
Jacqueline LEDOUX, an fanm Matnik, Prix Fab Konpè Zikak .

Avan pawol-mwen bout, man ka vréyé an bel mèsi ba
Lè Konsey réjional Matnik
Lè Konsey jénéral Matnik
Lavil Fodfrans
Lavil Riviè-Pilot
La DRAC
RFO Matnik , épi

MARTINIQUE RÉHABILITATION, an lantoupriz Matnik
yo tout ba nou an bon pal pou palantjé KALBAS LÒ LAKARAYIB.
Epi, nou pa ka bliyé an moun si i pa té ba nou an bel lanmen, nou té ké rété la kon an zibié ki ni an sel zel !
Moun tala, yo ka kriyé’y JOELLE DE LAVAL, an fanm doubout Matnik, potomitan an lantoupriz éti tit-li sé TAG SARL.

Mésiézédanm, lanné-tala, pé ké ni tiraj : nou simié fè an ti pozé pou nou pé sa vréyé douvan, lannné dé mil uit, an manniè pli djok ankò, déziem TIRAJ LAPOWÉZI KALBAS LÒ LAKARAYIB.... Mési anpil pou kouté –a.

Pages