Accueil

ASIPARE CHOFE LOTO PA JANMEN RESKONSAB

ASIPARE CHOFE LOTO PA JANMEN RESKONSAB

   Tout moun  péyi-andéwò sav ki anchay moun Matinik ka mennen loto akwèdi yo dekdek toubannman. Asou an ti tet zépeng péyi, ki ni 80 tjilomet londjè pou 30 tjilomet lajè, yo ka woulé konsidiré yo ni tjek zonbi nan kò-yo.

   Sé pou sa ni sitelman rankont ka fet an péyi-a ek sé pou sa, pabò laéwopò Lanmanten, a wotè estasion lésans VITO, za ni pliziè ki povotjé mòtalité. Men olié nou kritijé konpowtasion iresponsab sé chofè loto-a, nou tout ka di sé la CTM ki lotè, sé Lanméri Lanmanten ki lotè, sé La-Préfekti ki lotè !!!
   Mé sé chofè loto-a, yo, yo pa janmen reskonsab !
   Ki tan nou ké bout épi an model lespri kon sa ? Dotan plis ki pli ou apiyé asou aksélératè-a, pli ou ka manjé lésans kidonk pli ou ka mété lajan déwò. Epi apré, moun ké vini fè lagrev davwè pri lésans-lan two wo !!! Lè ou gadé, adan an péyi ki sitelman piti, pèsonn pa té dwet dépasé 90 tjilomet/h, sof si i ni an moun ki malad abò oben an madanm ki pres akouché.
   Primié reskonsab aksidan sé chofè loto. Yo ni ka mofwazé lanmanniè yo ka kondui !...

Pages