Accueil

Ansel za twop

Térèz Léotin
Ansel za twop

« Twop madanm, adan twop péyi ka palé menm lanng lan : lanng silans-lan. » ” sé sa Anasua Sengupta, an endièn ka di nou. É sa vré. Sé pa toulonng sé fanm-lan ka palé, pass yo pè, yo pè sa yo pé fè yo, yo pè sa moun kay di, yo pè. Twop moun, twop madanm ka fini lavi yo anba koutt kouto, koutt fizi, kou pass lidé mari yo, lidé nonm-lan  di yo : tjwé yo.

Ansel fanm za twop.

Sé moun tala ka sibi mové modichon-an. Lanmò ki ka vini fini épi rass yo. Ess nou té sa kouté soufrans-lan ki té la ka wenyen fwa yo a ? Ess nou té sa pwan an tan pou ba yo titak tan nou ? Sa pa asiré.  Sé konsa, menm jou siklòn Maria té ka pasé fè won’y, an manman, épi dé yich li té ka viv dènié zinng lavi yo. Fott la sé té kisa ? Madanm-lan, manman yo ki té di bouwo’y la : non. I pa bagay li, i pa joujou’y. 

Poutji an nonm pé pa konprann sa ? Poutji lè sa pa ka alé chak moun pa ka pwan bò’y ? Ni an manniè wè ki poko paré kité lespri nou. Nonm lan sé chef-la, sé mett-la,  dayè sé épi kott li ki yo té ké fè fanm ki dayè kay mennen’y konnett péché lakonésans. Pawol ka jik di fanm sé kabann sèpan. Konsirasion pou fanm pa gran, pou anlo.

Nou poko rivé konprann fok yonn respekté lott. Ki jou nou ké admett ki yonn pa pliss ki lott ki yonn  pé pa alé san lott, sé la konplémantarité ki pou mennen. Si sé an kott nonm ki ba fanm lavi, pitett sa dwett vré, men sé fanm ki ka ba ki nonm ki fanm lavi jik jou.

Élass ni dott madanm ki ka sipòté anlott model soufrans, tala ki ka montré’w yo pa blijé batt ou pou tjwé’w, é ki yo pa blijé tjwé’w pou fè’w sibi é fè’w konprann ou pa moun. Délè fanm kon’w menm ka fè’w viv li. Yo pa ka tann détress ou, pou yo pa trapé pwoblenm épi fanmiy yo, pou lien fanmilial-yo rété solid ant yo. Bagay la an manniè menm.  Ess sé gadé pou nou gadé, ess sé pé fok nou pé ? Non. Fok nou toutt dénonsé tousa ka fett,  sé sa ki lafoss kont toutt silans nou pé jwenn.

Térèz  Léotin

Pages