Accueil

An tan, moun té ka kriyé yo warett

Térez Léotin
An tan, moun té ka kriyé yo warett

   Jòdi Matinik kouvè sargass, 

   Piess koté pa rété an ti plass 

   Sé sargass

   Toupatou ou alé 

   Sé sargas

   Toutt koté ou monté 

   Sé sargass 

   Jik  Sentespri i pé fé’w mété mass

   Jòdi lahar moli Préchè,  ou pé désann pa la fè an ti brass.

   Men toutt moun lass 

   Wélé Matinik plen sargass 

   An bel anfann gass 

   Ki ka rété pri an nass

 

   Fey piékoko ka vini jòn

   La nou yé a ? Nou té za ni klordékòn 

   Ki la ka tjwé nou é ki kay kité trass

   Pou siek

   Siek ek siek 

   Jòdi lanmè ki za prézonnen tou ka chayé sargass 

   San lass.

   Pa  bliyé sab Sahara ki ka wouzé nou pasé  ladévenn

   Sé an lapenn nou an lapenn. 

   Ess nou té bouzwen dott pwazon pa mass ?

 

   Matinik lil flè ? Ki flè sa ? Flè sargass !

   Ki ka rivé kon lavalass

   Sa ki chen an ki pisé anlè nou an ? Élass,

   An tan sé té bagay bòkay moun té ka kriyé’y warett

   I pa té ka pwan tousa lespass

   Té ni yonndé pou fè lafett, 

   San ban nou twop falfrett 

   Nonpli pou fè nou krass. 

   Jòdi jou nou kité warett chwézi mové kan an, élass, élass, élass !

   Mi  nou la ka wouklé anba sargass 

   Pass pou rantré nan boyo péyi a, i jik za ka varé djòlbass.*

   *Djòlbass = embouchure.

                                                                   Térèz Léotin 12-06-201

Pages