Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

AN LOTO SÉ PA AN AVION, TONNEDIDIÉ !

Chabine Lamontay
AN LOTO SÉ PA AN AVION, TONNEDIDIÉ !

 An jou adan primié simenn dézankazaj-la, i té pasé sizè-di-swè ek man té alè pa koté Lanmanten pou man trapé déotwa bagay adan an boutik.

 Man té bien kontan pas man jwenn tou sa man té bizwen ek man jis fè bon afè ! Man alé péyé ti zafè-mwen ek sé an madam obijoul ki otjipé di mwen. Abo nou té ni an mas anlè fidji-nou ek an vitraj ka separé nou, yonn ri ba lot épi nou jis pran an ti milan anlè devenn koronaviris-la pas i pa té ni pesonn ka atann dèyè mwen.
 Sa fè mwen plézi pas man chonjé ki manniè nou té ka viv ek bokanté pawol epi dé moun nou té ka jwenn avan ankazaj-la. I di mwen fok nou pran bon pokosion ba kò-nou ek ba lézot pas viris-la pa key jwé épi nou si nou fè malè dérespekté'y.
 Apré sa, man rimèsié'y épi man fe'y ovwaw ek man alé rijwenn loto-mwen an.
 Man ouvè'y épi man dépozé sa man té fini achté a adan'y. Mi anwala, avan man rifèmen lapot-la, man anni tann an gwo bri pa koté lotowout-la épi vapè vites bagay-la anni soukwé mwen épi loto-mwen an konsidiré i té ka dékolé ek palanjté adan siel-la. 
 Tjè-mwen koumansé fè vipvap ek man reté estébékwé kon an moun ki konprann sé an soukoup volan lestratéres ki té paré pou fini epi ras-nou tout la Matinik. Men, man ripran lespri-mwen épi man trapé kouraj pou levé zié-mwen ek gadé an direksion lotowout-la, men man pa wè hak.  Kidonk, man chonjé ki sé an sel bagay kon sa man té za tann andan lavi-mwen kivédi an bri ki ka fè'w soté davwè ou pa ka atann ko'w épi i ka soukwé tout boyo'w. 
 Zot dot sav di ki sa man ka palé a : lè ou wè ou Pari, anlè lé Chan Elizé épi i ni an lokazion espesial kontel dénié jou Lantou Siklis la Fwans an juiyé, ek ou ka anni tann kon an déblozay épi twa-kat avion lawmé ka pasé flap-flap anlè tet-ou konsidiré yo té ni an djab an kò-yo. Men avan disparet pran-yo, yo ka désinen koulè drapo fwansé-a andan siel blé-a.  Apré sa, sé siklis-la ka deboulé an manniè red toubanman ek tout sé fanatik-la ka vréyé kò-yo monté padavwè yo té las atann-yo an soley-la épi yo kontan wè yo an vré pou an fwa adan lavi-yo.
 Man ka rakonté zot sa davwè, lè man tann bri-tala Lanmanten, nwèsè té ka koumansé kouvè lawout-la, ek Matinik, kon pies koté oliwon latè, sé tan-tala pa ni pies kalté lafet oben gwo-penteng kivedi sé plito maladi, istres, lanmò ek latristes.    
 Anplis, pis laewopò-a ka touvé kò'y a mwens di sek tjilomet di la man tann bri-a kidonk pies pilot avion pa té key ni lidé atéri anlè lotowout-la kon sa ka rivé adan dé ka irjan, kontel sa ki fet atè Monreal ni yon mwa di sa.
 Sé sa menm manmay-la ! Zot konprann sa man lé di zot-la: sé bien an moun ki pasé anlè lotowout-la deyè an volan loto épi i té ka kondui konsidiré sé té an pilot avion ladjè toubannman ! Men zot sav ki sa ki pli tris- a adan vakabonajri-tala Sé ki apré i pasé a, dé lézot loto pasé deyè'y ankò pli fò ! 
 Konmen fwa fok nou key di sé moun-tala sispann fè kouyontiz épi lavi-yo ek épi lavi-nou ? Tonnedidié ! Ki sa fok nou fè pou yo rivé konprann an loto sé pa an avion ?

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages