Accueil

AN BIDIM LISON BA NONM KI KA PWAN FANM POU TEBEDJEZ

AN BIDIM LISON BA NONM KI KA PWAN FANM POU TEBEDJEZ

 Anlè latè, dwet ni omwens 3 milion nonm, si sé pa plis, ki jaja (adorer/to love/adorar) foutbol ek yè oswè, yo tout la dwet té asiz douvan télé-yo, ka gadé match Liverpool-Chelsea a.

 Anlo adan yo té égri davwè sé an arbit fanm plis dé jij dè touch fanm tou (aussi/too/tambien) ki té pou arbitré match-la ek dé sèten adan yo té ka jis mété sé twa madanm-tala adjiendjen (se moquer/to make fun of/burlarse) men malè pou yo, malérezmann pou sé matchis-tala, Stéphanie FRAPPARD ek sé dé jij-li a ba yo an model lison. An bidim lison menm !
   Fok té wè arbit-la mennen match-la ! Fok té wè'y ripwan sé jwè-a ki té konpwann yo té ké fè'y pasé anba an tab ! An pies kalté moman, i pa kalanjé (hésiter/to hesitate/vacilar) pou ba tala an karton jòn, rimonté britel an lot ki té ka konmet twop fot oben siflé an péno. I pa kité sé jwè-a maché anlè pié'y ek anmizi-anmizi match-la té ka woulé, ki sé jwè-a ni nou, sé ispektatè-a, nou jis bliyé ki sé twa arbit-la té twa madanm.
   S. FRAPPARD ek sé dé jij-li a dwet fè etsétéra plis bagay ba dwa fanm ki anlo féminis ka badjolé tout lasent-jounen ek sa ki pli pòtalan (important/importante) sé ki yo érisi fèmen djol lo initil-la ki ka pwan fanm pou kaka-chen. Yo érisi fè sé boug-tala péla ! Men, sé an primié viktwè ki la davwè (parce que/because/porque) fok fanm ay pli douvan ankò. Fok atjelman lè an foutbalez fò, lè i mapipi, lè i ka menyen boul-la kontel an nonm, fok mété yo adan étjip nonm.
   Men sé pa rédi chez bò tab ki la...   

Pages