Accueil

Ahed Tamini : "Tiré sé minot-la, man ké montré'w !"

Ahed Tamini : "Tiré sé minot-la, man ké montré'w !"

   Tout moun atjèman konnet fidji an jenn fi palestinièn, ki i 16 lanné anlè tet-li, yo ka kriyé Ahed TAMINI. Ti manzel ka goumen kont sé solda izrayélien-an dépi i ni 12 lanné ek sé pa yon sel fwa sé mésié za pongné'y ek aresté'y. Magré sa, ti manzel pa ka démod, i ka rifizé ladjé mòdan ek sé kon sa, lot jou-a, i fouté an solda sionis an kalot an djel.

   Jou oswè-a menm, larmé izrayélien an débatjé lakay-li nan bonmitan lannuit-la, yo fouyé tout kay-la pou w es yo pa té ka touvé zam épi yo chayé Ahed alé. Ti manzel été dé jou lajol ek an final-di-kont, yo fè'y pasé douvan tribinal. An lè, jij-la rété i mandé'y kon sa :

   "Ki manniè sa ou fouté an solda-nou an kalot ?

   Ahed TAMINI pa ped lakat. I gadé jij-la dwet nan zié ek, san pies latranblad, i réponn li :

   "Tiré sé minot-la zot mété ba mwen an, man ké montré'w !"

   Tribinal sionis la rété estébékwé. I ni labitid jijé jenn rézistan palestinien, mé pres yo tout la, sé tibolonm oben jenn gason.Sé primié fwa i té ni afè épi an jenn fi ek, an plis, an ti manzel ki red kité red ka alé; Kifè tribinal-tala akizé Ahed TAMINI di "agrésion" ek 17 lot akizasion épi yo ba'y 2 lanné lajol.

   Sé péyi l'Ewop-la ek lé Zéta-Zini ka rété djol fèmen aloski dépi an téroris fè an atak kont yo, yo ka rélé anmwé. Dayè, menm simenn-lan éti yo rété Ahed la, larmé sionis la tjwé 4 jenn gason ki té ka manifesté kont li ek sa pa povotjé pies kalté réyaksion lakay sé Oksidantal-la. Sel bagay, Ahed TAMINI sé pa an téroris ! Sé an ti jenn fi ki ka goumen pou défann pep-li ki ka pwan bon fè anba salopté sé Izrayélien-an. Fok tout moun asou latè ki ka défann lajistis réyaji kont jijman-an ki ka mété'y lajol la pou sé 2 lanné-a ki ka vini a.

   Jijman-tala pa aseptab pies !...

Image: 

Pages