Accueil

Afritjen ka mété pléré atè aprézavwè Johnny Halliday monté nan Galilé

Afritjen ka mété pléré atè aprézavwè Johnny Halliday monté nan Galilé

   Dènié fwa Johnny HALLIDAY ay fè an konsè atè l'Afrik sé té nan lanné...1968. Kivédi ni 49 lanné di sa. Pres yon dimi-siek !!! Dayè, boultè (continent) nwè a, sé koté i jwé mwens adan tout kariè'y abo (bien que/although) ni an trantenn péyi éti lang ofisiel yo sé fwansé. Kidonk nou sé pé kwè ki moun l'Afrik pa djè konnet misié, soutou ki si zot wè l'Afrik ni an bagay ki mapipi (puissant/powerful), sé bien lanmizik. I pé prété anchay zouti kiltirel oben teknik adan dot péyi oben dot boultè, mé, lafwanch-vérité, pou zafè lanmizik, i pa bizwen sa menm-menm-menm.

   Sé pou sa sa estébékwan (étonnant/astonishing) konstaté ki adan pliziè péyi afritjen frankopal (francophone/french-speaking), moun mété gwo pléré atè lè yo fè tan apwann ki Johnny HALLIDAY té monté nan Galilé. Aloski Neg ka viv an Fwans pa otjipé di sa (bagay ki fè Alain FINKIELKRAUT, an filozof fwansé rasis, jouré yo bon jouré yo), aloski adan sé dènié koloni fwansé a (Matnik, Gwadloup, kisasayésa...), sa pa djè chouboulé (bouleverser/to distress) anlo moun, ki manniè nou pé konpwann ki adan péyi ki endépandan kon sé ta l'Afrik la, ni kalté réyaksion-tala ?

   Es sé désérébralé (aliéné/brainwashed) sé moun-tala désérébralé ?

   Nou pa ni répons asou sa, mé kanmenm fout sa tris !...

Document: 

L'Afrique francophone rend hommage à Johnny Hallyday

Pages