Accueil

Adonis Kèlè-la èvè Poutou-poutou

Hector POULLET
Adonis Kèlè-la èvè Poutou-poutou

Adonis té on bèl tigason.

Pou jou fèt a dis lanné a-y

fanmi a-y té fè-y kado

on tikochon !

Adonis té ba tikochon-la non

« Poutou-poutou » 

davwa sé konsa moun péyi-la

té ka kriyé  kochon an tan-lasa.

  • Poutou ! Poutou !

Tikochon-la té ka viv lib alantou kaz-la

é lèwvwè tigason-la té ka kriyé :

  • Poutou ! Poutou !

Tikochon-la té ka rivé andidan-la

onfwa-lamenm.

Adonis té ka bengné-y, pwòpté-y

Suiyé-y

té ka ba-y manjé

pen é konfiti a gouté a-y

té ka graté anba vant a-y.

Poutou-poutou té ka tonbé blipman

ka dòmi, ka wonflé.

  • Poutou ! Poutou !

Adonis té kay lékòl

tikochon-la té ka suiv li

k’on tichyen

té ka atann kouché atè-la

douvan-pòt lékòl-la

té ka atann tigason-la sòti

pou té déviré èvè-y akaz a-y.

 

Epi on jou

Poutou-poutou ay bouré

jaden patat  a on lévwaz.

Ka i pa té fè la !!!

Misyé pa pwan-sa menm.

I ba tikochon-la bwè

on kwi plen dlo-mannyòk !

Poutou-poutou vwè i kay mò

i ni tan déviré akaz a fanmi a-y

pou i té mò an dé bra tigason-la.

Adonis pléré, chigné, hélé malédisyon

Asi tèt a Kèlè salté-la.

Kèk tan aprésa

Yo di Misyé té anni mò li osi

I monté an Galilé !

I  ay jwenn Poutou-poutou

an syèl a tout kochon.

Pages